Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen

Puuttumisen tavat ja keinot

Pohtikaa luokan kesken erilaisia keinoja toimia itseensä tai toiseen kohdistuvassa nettikiusaamisessa. Millaisia hyviä ja huonoja puolia näette seuraavissa puuttumisen ja väliintulon tavoissa ja keinoissa?

  • kiusaajan estäminen/blokkaaminen sosiaalisen median palvelusta
  • luotettavalle aikuiselle kertominen (esim. huoltaja, opettaja, kuraattori)
  • kaverille kertominen
  • sovelluksen/palvelun ylläpidolle ilmoittaminen
  • kiusatun puolustaminen
  • kiusaajan trollaaminen ja haukkuminen
  • kiusaajan pyytäminen lopettamaan
  • rikosilmoituksen tekeminen

 

Teknologian luomien raamien ohella voimme myös itse vaikuttaa siihen, millaista vuorovaikutuskulttuuria rakennamme. Miettikää lopuksi, millaista on hyvä vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa? Miten voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa sellaisen edistämiseen?