Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen

Väitelauseita nettikiusaamisesta

Vaihtoehto a. Pohtikaa pienryhmissä tai pareittain, mitä mieltä olette alla olevista väittämistä? Perustelkaa miksi olette sitä mieltä. Käykää lopuksi koko luokan kesken

Vaihtoehto b. Jakakaa roolit pienryhmässä niin, että puolet ryhmästä on väittämästä samaa mieltä ja puolet eri mieltä. Käykää keskusteltua roolien pohjalta. Pohtikaa lopuksi luokan kanssa yhdessä, heräsikö väittelyissä uusia nettikiusaamiseen liittyviä näkökulmia? Entä miltä tuntui esittää mielipidettä, joka ei oikeasti vastaa omaa näkemystä aiheesta.

Väitelauseet:

  • “Negatiivinen kommentointi on netissä välttämätöntä ja kaikkien pitäisi tottua siihen, sillä nettikiusaamisesta ei tulla koskaan pääsemään eroon”
  • “Kuvien levittäminen, juoruilu ja pahan puhuminen on tosi ikävää” 
  • “Netti on vapaa alue missä voi sanoa mitä huvittaa”
  • “Jokaisen toiminnalla on merkitystä nettikiusaamiseen lopettamiseksi”
  • “Nettikiusaamiseen puuttuminen on vaikeaa, koska ei voi tietää onko kyse huumorista”
  • “Kiusatulle on tärkeää, että joku puolustaa ja osoittaa tukensa jollain tavalla”
  • “Somessa voi helpommin ilmaista kiusatulle tukea, mutta silti itse kiusaamista on vaikea estää”
  • ”Kaikkiin kohdistuu päivittäin ”trollaamista” mutta se kuuluu netin käyttöön, jos loukkaantuu liian helposti niin älä käytä nettiä”