Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen

Esimerkkitapaukset nettikiusaamisesta

Esimerkki 1

Jesse kuulee kaveriltaan, että joku on tehnyt hänestä Snapchattiin Private MyStoryn, jonka ideana on haukkua Jesseä.

 

Esimerkki 2

Emma huomaa, että hänen yksityisiä TikTok-videoita on jaettu ja levitetty muiden henkilöiden toimesta. Emman videoista on tehty eri versioita, joissa pilkataan ja haukutaan Emman ulkonäköä ja tanssimista. 

Pohtikaa pienryhmissä:

– Mitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia löydätte Jessen ja Emman tilanteista?

– Miltä Jessestä ja Emmasta voi tuntua? Keksikää mahdollisimman monta erilaista tuntemusta ja tunnetta, mitä kyseiset kiusaamistapaukset voivat nuoressa aiheuttaa. Pohtikaa, miksi kiusatuksi tuleminen voi aiheuttaa ihmisissä hyvin erilaisia tuntemuksia ja seurauksia.

Jos olisit Jesse tai Emma, mitä voisit tehdä asialle? Millaista tukea Jesse ja Emma voisivat eniten tarvita? Hyödyntäkää alla olevia nettisivuja, ja selvittäkää, mitä apua kyseisiin tilanteisiin olisi saatavilla? Entä voivatko tapaukset täyttää rikoksen tunnusmerkit?

Käyttäkää apuna seuraavia sivustoja:

https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/nettikiusaaminen/mita-voi-tehda-jos-joutuu-nettikiusaamisen-kohteeksi/

https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/turvaohjeita-nettiin/

https://www.mysafety.fi/tietoa-nettirikollisuudesta/nettikiusaaminen/vinkkeja-ja-ohjeita