Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Muutos näkyviin valokuvin **

Tehtävässä etsitään omaa elinympäristöä kuvaava vanha valokuva ja verrataan sitä uuteen kuvaan samasta paikasta. Tehtävä voidaan tehdä ryhmä- tai yksilötyönä.

  1. Etsikää aluksi valokuva paikallisesta elinympäristöstä omista kuva-arkistoista tai verkosta löytyvistä lähteistä, esimerkiksi Finna.fi-sivustolta. Kuvaksi kannattaa valita sellainen, jossa on nähtävillä tietty tunnistettava paikka.
  2. Miettikää tarkemmin, mistä paikasta valitsemanne kuva tai kuvat on otettu. Voitte hyödyntää kuvaan liitettyjä tietoja.
  3. Ryhmien kanssa voi olla parempi, että ohjaaja valitsee vanhat kuvat tai tietyn alueen ennakkoon, jotta kohteeseen voidaan tehdä retki. Tehkää retki kuvan paikkaan ja kuvatkaa se. Vertailevan analyysin vuoksi kuva kannattaa pyrkiä ottamaan mahdollisimman samasta suunnasta ja samalta etäisyydeltä kuin aiempi kuva.
  4. Tarkastelkaa paikan muutosta vertailemalla ja analysoimalla vanhoja ja uusia kuvia keskenään. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ajan kulumisesta, muutoksesta sekä muutokseen vaikuttaneista tekijöistä. Analyysia voidaan tehdä jo kuvaamisen ohessa. Milloin kuvat ovat otettu? Kuinka paljon kuvien ottamisen välillä on aikaa? Missä paikasta kuva on otettu ja mitä kaikkea kuvassa esiintyy? Mitä kaikkea kuvan paikassa on muuttunut ajan kuluessa?
  5. Pohtikaa kokemusta valokuvien etsimisestä, uuden valokuvan ottamisesta ja muutoksesta kuvien välillä. Oliko kuvia helppo löytää? Mistä muualta kuvia voisi etsiä? Mitkä kaikki asiat olivat muuttuneet ajan saatossa? Mitkä asiat ovat mielestäsi vaikuttaneet muutokseen? Millaisena näet saman paikan tulevaisuudessa, esimerkiksi kymmenen tai sadan vuoden kuluttua?

Materiaalivinkki: Aikamatkaajat https://www.mediataitokoulu.fi/aikamatkaajat.pdf