Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Meemityöpaja vaikuttamisesta ***

Nettimeemit ovat osa digitaalista kuvailmaisua ja vuorovaikutusta. Meemit voivat olla muodoltaan kuvia, piirroksia, videoita tai animaatioita. Ne voivat olla myös toimintaa, tunnistettavia ja kopioitavia liikkeitä, ilmeitä ja asentoja, joita voidaan hyödyntää vuorovaikutuksessa. Nettimeemit voidaan määritellä uudelleenmuokatuiksi ja toistuviksi viesteiksi, jotka nopeasti leviävät osallisuuden mahdollistavassa digitaalisessa kulttuurissa vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi (Wiggins & Bowers 2014).

Pelkkien kuvien lisäksi meemeissä voi olla myös tekstiä. Meemejä voidaan jakaa tai tehdä esimerkiksi huumorin varjolla. Niissä voidaan leikitellä visuaalisella tulkinnalla rakentamalla alkuperäisen teoksen päälle uusia merkityksiä. Hakukoneiden avulla verkosta löytyy paljon erilaisia valmiita meemintekosivustoja ja -sovelluksia.

  1. Pohtikaa yhdessä meemejä. Millaisiin meemeihin olette törmänneet? Mistä meemejä voi löytää? Mikä tekee meemeistä suosittuja? Mihin tarkoitukseen meemejä voi käyttää?
  2. Anna osallistujille tehtäväksi miettiä pienryhmissä jokin aihe, jonka puolesta he voisivat toimia. Aiheen valinnassa voidaan hyödyntää oman elinympäristön tapahtumia, sosiaalisen median sisältöjä tai ajankohtaista keskustelua muussa mediassa. Pohtikaa millaista keskustelua aiheeseen liittyen käyty, ketkä siitä ovat kiinnostuneita ja millaisia näkökulmia aiheeseen liittyy.
  3. Miettikää, miten meemejä voisi hyödyntää valitsemassanne aiheessa. Millaisen viestin haluaisitte kertoa? Millaisia meemityyppejä viestin kertomisessa voisi hyödyntää? Kenelle viestin tulisi olla suunnattu? Missä niitä voisi julkaista, jotta ne tavoittavat oikean kohderyhmän?
  4. Kun ryhmät ovat valinneet aiheen, oman näkökulman ja siihen liittyvän viestin ja meemityypin voitte suunnitella meemin tekemistä. Voitte hyödyntää olemassa olevia kuvapankkeja, verkkogallerioita tai valokuvata tai videoida sen itse. Jakaessanne mahdollisesti kuvia eteenpäin, huolehtikaa myös tekijänoikeuksien kunnioittamisesta.