Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Käännä sana emojiksi **

Erilaisia hymiöitä ja emojeita käytetään varsinkin digitaalisessa viestinnässä visuaalisina elementteinä vuorovaikutuksen tukena. Niillä voi ilmaista erilaisia asioita, eleitä, ilmeitä, esineitä tai ihmisiä tai niiden avulla voi kuvastaa tunnelmia, kokemuksia tai ympäristöjä. Emojeita voidaan hyödyntää visuaalisina elementteinä korvaamaan muuten tekstimuotoisesta kommunikaatiosta mahdollisesti puuttuvaa non-verbaalista viestintää.

Mediaa voi kuvata metaforan avulla omana kielenään niin, että jokaisella medialla on oma kerronnan tapansa, eli oma kielensä. Kieli vaihtuu kun samaa tarinaa kerrotaan eri medioiden avulla. Esimerkiksi kirjallisuuteen pohjautuva elokuva on käännetty kirjan kieleltä elokuvan kielelle. Tässä tehtävässä käännetään eri medioissa esitettyjä tarinoita ja sisältöjä emojien kielelle.

  1. Kirjoittakaa jokin sana tai lause hyödyntäen pelkästään emojeja. Emojeita löytyy älypuhelinten kirjoitussovelluksista tai verkosta. Emojipediasta voitte hakea emojeita ja lukea myös niihin liittyviä selityksiä.
  2. Voitte kääntää emojeiksi esimerkiksi yksittäisiä sanoja, kirjojen, elokuvien, musiikkikappaleiden nimiä. Voitte myös arvuutella keksittyjä emoji-ilmauksia yhdessä. Esimerkiksi, mikä elokuva on kyseessä?
  3. Keskustelkaa lopuksi emojien käyttämisestä. Oliko sanojen kääntäminen vaikeaa?

Lue lisää:  Meyrowitz, J. (1999) Understandings of media; Meidän jutusta tuttu