Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Mitä kuvat kertovat tunteista? *

Ihminen kertoo tunteistaan usein sanoin, mutta myös ilmeet, eleet ja asennot kertovat paljon siitä, mitä toisen mielessä liikkuu. Kuvat ovat yksi tapa viestittää niin tilanteista kuin niiden sisältämistä tunnelmistakin.

 

  1. Etsikää sanomalehdistä tai aikakauslehdistä kuvia ihmisistä.
  2. Tehtävän voi tehdä kahdella tapaa.
    1. Ottakaa nippu lehtiä. Leikatkaa talteen erilaisia ja erikokoisia henkilökuvia. Leikatkaa kuvat siten, että ne ovat suunnilleen samankaltaisia (esimerkiksi kuvissa on vain kasvot tai mukana on myös hieman henkilön ylävartaloa). Järjestäkää kuvat erilaisten tunnetilojen mukaan omiin ryhmiinsä (ilo, suru, viha, ärtymys) tai asettakaa kuvat kulkemaan tunnejanalle iloisuutta viestittävistä kuvista surullisiin.
    2. Etsikää lehdistä henkilöitä, jotka ilmentävät jotain tiettyä tunnetta, esimerkiksi riemua, vihaa tai välinpitämättömyyttä. Leikatkaa henkilöt talteen ja vertailkaa erilaisia tuloksia. Keskustelkaa, erosivatko tulkinnat toisistaan. Oliko tehtävä helppo vai haastava ja miksi? Jos mukana oli mainoskuvia, miten ne eroavat tunteiden esittämisessä uutiskuvista?
  3. Keskustelkaa, erosivatko tulkinnat toisistaan. Oliko tehtävä helppo vai haastava ja miksi? Jos mukana oli mainoskuvia, miten ne eroavat tunteiden esittämisessä uutiskuvista?