Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Symbolien kartoitus *

Erilaiset symbolit voivat tiivistää tietoa ja ne auttavat meitä ymmärtämään ympäristöämme. Tavoitteena on tarkastella omasta elinympäristöstä löytyviä visuaalisia elementtejä.

 

  1. Mitä merkkejä, symboleita tai logoja löydätte omasta ympäristöstänne? Sopikaa alue tai reitit, jonka varrelta etsitte yhdessä erilaisia ihmisen tekemiä visuaalisia merkkejä.
  2. Tehkää merkkien keruuretki ja ottakaa kuvat jokaisesta merkistä.
  3. Jokainen ryhmä esittelee oman alueensa, mistä he merkkejä etsivät ja millaisia he symboleja he löysivät. Pohtikaa, mitä symbolit tarkoittavat ja mikä niiden tarkoitus on? Kuka tai mikä taho ne oli laittanut esille? Oliko symbolien etsiminen ja niiden tunnistaminen helppoa vai vaikeaa?

 

Lue lisää: l Hyvärinen, S. & Särkelä, E. (2015). Kuvassa kokemus ja paikka – valokuvaamalla nuorten elämismaailma osaksi opetusta. Teoksessa: Mustola, M., ym. (toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.