Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Miten globaalit asiat näkyvät paikallisesti? ***

Tavoitteena on perehtyä median avulla laajoihin teemoihin ja pohtia visuaalisen median avulla, kuinka ne näyttäytyvät omassa elinympäristössä. Toimintaidea pohjautuu paikkalähtöiseen pedagogiikkaan, joka hyödyntää paikallista yhteisöä ja ympäristöä toiminnan lähtökohtana.

 

  1. Tutustukaa sanomalehden, aikakauslehden tai uutissivuston avulla ajankohtaisiin aiheisiin. Mistä asioista, aiheista tai teemoista tällä hetkellä uutisoidaan? Valitkaa ryhmäläisiä kiinnostava teema. Voitte soveltaa tehtävää myös tarinoihin, satuihin tai kertomuksiin (teemaehdotuksia: ystävyys, ilmasto, työ, opiskelu, yhdenvertaisuus).
  2. Pohtikaa, millaisia ajatuksia valittuun teemaan liittyy. Mitä tiedätte asiasta jo entuudestaan? Valokuvatkaa teemaan liittyviä asioita omassa ympäristössä. Voitte kuvata omien tilojen puitteissa, tehdä yhdessä kuvausretken tai antaa ryhmästä riippuen mahdollisuuden kuvata vapaasti. Kuvaaminen on vapaata ja jokainen voi kuvata niin kuin he itse asian kokevat. Kuvata voi yksittäisen otoksen, kuvaparin tai useamman kuvan muodostaman kokonaisuuden.
  3. Miettikää erilaisia kuvanjulkaisumahdollisuuksia. Valitkaa tapa, jolla kuvat esitetään. Voitte esitellä ne toisillenne ryhmän kesken kuvauslaitteen näytöltä, isommalta ruudulta tai projektorilla. Voitte julkaista kuvia myös verkossa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai blogissa. Voitte pitää myös digitaalisen näyttelyn tai sopia yhteistyöstä toisen paikallisen toimijan kanssa. Pitäkää huoli, että jokaisella kuvaajalla on mahdollisuus kertoa omasta kuvastaan ja siihen liittyvistä ajatuksista.
  4. Voitte oman toiminnan tavoitteiden näkökulmasta laajentaa tehtävää jatkamalla pohdintaa esimerkiksi yhteisen keskustelun, oppimispäiväkirjan tai kirjoitetun analyysin avulla. Jatkotyöskentelyssä voitte käsitellä varsinaista käsiteltyä teemaa: Miten itse otetut valokuvat liittyvät käsiteltyyn teemaan? Miten kuvien tulkitsijat ne ymmärtävät? Medialukutaidon kehittymisen kannalta on lisäksi tärkeää pohtia varsinaista kuvausprosessia itsessään. Miettikää, millaista kuvaaminen oli. Kuinka helppoa teemaa oli käsitellä kuvaamalla? Kuinka hyvin kuvaaja itse kokee valokuvanneensa omat ajatuksensa käsitellystä teemasta?