Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Kuvailkaa kuva sanoin *

Visuaalinen viestintä edistää tiedon saavutettavuutta. Se voi myös helpottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kuvallinen tieto voi olla helposti ymmärrettävissä ja se voi tiivistää paljon informaatiota ”yhteen silmäykseen”.

Visuaalisten sisältöjen saavutettavuuteen liittyy kuitenkin ongelmia. Kaikki ihmiset eivät ole esimerkiksi näkökykyisiä tai näkökykyyn voi liittyä rajoitteita. Visuaalisen ja näköaistin kautta saatavan tiedon merkityksen korostumista voidaan kutsua okulasentrismiksi. Ilmaisutapojen moninaisuuden tiedostaminen auttaa hahmottamaan erilaisia tapoja edistää yhdenvertaisuutta mediassa.

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa, että käyttäjät voivat hyödyntää digitaalisia palveluita – verkkosivustoja tai sovellusta – huolimatta mahdollisista toimintarajoitteista. Esimerkiksi ruudunlukuohjelmat mahdollistavat näytöllä olevien tekstien ymmärtämisen. Jotta digitaalista saavutettavuutta tukevat ruudunlukuohjelmat voivat tulkita kuvia, on niihin kirjoitettava erikseen kuvien sisältöä kuvaavat tekstivastineet. Sosiaalisen median aikakaudella taito kirjoittaa tekstivastineita on tärkeä osa saavutettavan mediakulttuurin edistämistä.

 

Tekstivastineessa tulee kertoa vastaanottajalle lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä kuvassa näkyy. Tekstivastinetta kirjoittaessa voi pohtia esimerkiksi:

  • Mitä tietoa jäisi saamatta, jos kuvaa ei näe?
  • Mikä on kuvan tarkoitus siinä paikassa, jossa se on?
  • Onko kuvan sisältö kerrottu ympäröivässä tekstissä?

Lähde: Saavutettavasti.fi

 

Ihmisen kädet ja älypuhelimen ruutu

Ruudunlukuohjelmat edistävät digitaalista saavutettavuutta tulkitsemella tietokoneen tai puhelimen näytöllä olevan tekstin ja välittämällä sen edelleen puhesyntetisaattorille ja/tai pistenäytölle. Pistenäyttö on puolestaan tietokoneeseen liitettävä lisälaite, jonka näyttöriviltä voi lukea pistekirjoituksena tietokoneen kuvaruudun sisältöä. Kuva: Unsplash, CC0.

 

Tavoitteena on tutustua uutiskuviin verkossa ja pohtia kuvien kuvaustekstejä.

  • Tutustukaa aluksi ajankohtaisiin juttuihin esimerkiksi sanomalehden verkkoversiossa tai muun uutissivuston avulla.
  • Valitkaa uutinen, jossa on käytetty valokuvaa.
  • Analysoikaa kuvat pienryhmissä. Mistä uutinen kertoo? Mitä kuvassa tapahtuu? Vastaako kuvan sisältö uutista?
  • Kirjoittakaa kuvalle tekstivastine kuvailemalla mahdollisimman yksinkertaisesti kuvan sisältö sanallisesti.
  • Vertailkaa ryhmissä samasta kuvasta kirjoitettuja kuvauksia. Mikä kuvaus on mielestänne kuvaavin? Miksi?

Lisätietoa: