Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Mistä kuva rakentuu? **

Erilaisia mediatekstejä, kuten kuvia, visuaalisia ja audiovisuaalisia teoksia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Tässä tehtävässä tarkastelun tueksi on annettu muutama analyysikysymys, mutta voitte oman kiinnostuksen mukaan pohtia mediatekstejä myös muista näkökulmista.

 1. Valitkaa aluksi analysoitava kuva tai video jonkin käyttämänne median sisällöistä tai verkosta löytyvistä taidekokoelmista.
 2. Voitte tehdä analyysin yhdessä, pienryhmissä tai yksin.
 3. Käsitelkää analyysin tulokset yhteisesti esimerkiksi pienryhmissä.

 

 • Visuaalisen mediatekstin analyysikysymykset:
 • Kuka on teoksen tai mediatekstin tekijä?
 • Milloin se on tehty?
 • Miten se on tehty?
 • Mitä se esittää?
 • Miksi kuva on tehty?
 • Millaisin keinoin teoksen on tarkoitus kiinnittää katsojan huomio?
 • Mitä teos jättää kenties näyttämättä?
 • Mikä on mediatekstin pääviesti? Mitä sen tekijä on mielestänne halunnut sanoa?
 • Miten eri ihmiset voivat mahdollisesti saman mediatekstin ymmärtää?
 • Millaisia elämäntyylejä, arvoja ja näkökulmia mediatekstiin sisältyy? Tunnistatteko tiettyjä merkityksellisiä näkökulmia tai asioita, joita siitä on jätetty pois?

Lisätietoa ja luettavaa: