Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Yksityisestä yksityiskohtien moninaisuuteen ***

Tavoitteena on pohtia ja analysoida sitä, miten eri ihmisiä, ilmiöitä tai asioita kuvataan visuaalisesti mediassa. Tavoitteena on myös pohtia stereotypioiden merkityksiä sekä tapoja haastaa tai kumota niitä.

Median avulla ihmiset saavat tietoa ja voivat samaistua mediassa näkyviin ihmisiin. Mikäli omanlaiset ihmiset puuttuvat mediakuvastosta, se voi lisätä ulkopuolisuuden tunnetta. Stereotypiat ovat kaavamaisia yleistyksiä erilaisista ihmisryhmistä, paikoista tai tilanteista. Stereotypiat voivat koskea esimerkiksi eri-ikäisiä ihmisiä, ammatteja, koulutusta, asuinpaikkaa, musiikki- ja tyylilajeja, perhettä, sukupuolta, seksuaalisuutta, kansallisuutta tai harrastuksia. Stereotypiat voivat vahvistua, mikäli tietyt ihmisryhmät tai tilanteet kuvataan toistuvasti tietyllä tavalla tai tietyissä asiayhteyksissä. Ennakkoluuloja vahvistaessaan yksinkertaistavat stereotypiat voivat leimata negatiivisesti ihmisiä ja jättää elämän moninaisuuden huomioimatta.

  • Valitkaa aluksi analysoitava kohde ja näkökulma.
  • Hakekaa uutisia ennalta valitun aiheen perusteella etsimällä esimerkiksi tiettyjä ammatteja, eri-ikäisistä ihmisiä tai paikkoja käsitteleviä juttuja. Voit etsiä tarkasteltavia juttuja itse valmiiksi tai antaa osallistujille tehtäväksi valita yhteisesti valitusta aiheesta useampi juttu eri lähteistä.
  • Tarkastelkaa ja pohtikaa ryhmissä, keitä jutuissa esitetään ja millaisesta näkökulmasta aihetta käsitellään. Eroavatko tarkasteltujen juttujen kuvasto toisistaan? Onko jutuissa esitetty kuvasto yksipuolista vai moninaista? Millaisia mielikuvia jutuista herää? Keskustelkaa yhdessä ryhmien huomioista.
  • Pohtikaa, miten stereotypioita voidaan kumota. Sosiaalisen median avulla yhä useammalla on mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä esiin. Sosiaalisen median kautta kuvallista moninaisuutta eri ihmisistä voidaan myös laajentaa. Stereotyyppisiä kuvauksia mediassa voi tehdä näkyväksi keskustelemalla, kommentoimalla tai esimerkiksi antamalla palautetta.

Lue lisää: