Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Omakuvan analyysi ja uudelleen tekeminen **

Taiteilijat ovat pitkään kuvanneet itseään eri menetelmin, esimerkiksi piirtämällä tai maalaamalla. Tässä toimintaideassa etsitään, analysoidaan ja uudelleen kuvataan tehtyjä omakuvia.

  • Etsikää verkosta löytyvistä kuvagallerioista (ks. toimintaidea Taidetta verkossa) taiteilijoiden tekemiä omakuvia. Voitte valita kuvat yhteisesti koko ryhmälle tai niin, että jokaisella pienryhmillä on omat kuvat tarkasteltavaksi.
  • Analysoikaa kuvia, niiden tekotapaa ja välittyvää tunnelmaa. Kuka taiteilija on? Miten ja milloin kuva on tehty? Millainen ilme tekijällä on? Millainen hänen tunnetilansa näyttää olevan? Millainen tunnelma kuvassa vallitsee? Mitä tekijä haluaa mahdollisesti omakuvallaan viestiä? Mitä omakuvat kertovat mielestänne kuvan tekohetkestä, sen ajasta ja kulttuurista? Ovatko omakuvat, selfiet, erilaisia kuin nykyään? Millä tavoin?
  • Luokaa seuraavaksi alkuperäinen omakuva uudelleen niin, että kuvaamalla yritätte luoda mahdollisimman samanlaisen nykypäivän version alkuperäisestä kuvasta. Tehtävä voidaan toteuttaa ryhmissä. Käykää työt lopuksi yhdessä tai pienryhmissä läpi.