Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Toimintaidea: Kuvalliset mediat *

Toimintaidean tavoitteena on johdattaa kuvallisuus-teemaan, esitellä media-sana ja pohtia omaa median käyttöä.

Virittäytykää kuvien maailmaan pohtimalla osallistujien omia kokemuksia ja ajatuksia kuvista ja kuvaamisesta. Lasten kanssa pohdintaa voi rikastuttaa keskustelun lisäksi saduttamisella, piirtämisellä tai tutkimalla yhdessä erilaisia laitteita, joilla voi kuvata.

Voit käyttää myös erillistä kuvatehtävää. Jaa jokaiselle pienryhmälle Mitä media on? -kuvatehtävä (tulostettava kuva avautuu tästä linkistä). Pyydä ryhmää ympyröimään tehtävästä kaikki ne kuvat, jotka he uskovat olevan mediaa. Käykää vastauksia läpi koko ryhmän kanssa. Pyydä seuraavaksi pienryhmän jäseniä kirjaamaan ylös, mitä mediaa he ovat käyttäneet viimeisen vuorokauden aikana. Mukana voi olla sekä mediavälineitä (tv, lehti, älypuhelin, internet) että mediasisältöjä (tv-sarjat, elokuvat, pelit, sovellukset). Käykää vastauksia läpi koko ryhmän kanssa. Keskustelkaa eri medioista. Millaisia sisältöjä niissä on? Miten eri medioissa hyödynnetään kuvia, piirroksia, animaatioita tai videoita?