Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen mediakasvatukseen

Liitetiedostot

Tiedostokoko: 10 mB

Tämä opas on tarkoitettu tukemaan eri alojen ammattilaisten toteuttamaa mediakasvatustyötä, jonka tavoitteena on edistää visuaalisessa kulttuurissa tarvittavia laaja-alaisia medialukutaitoja. Materiaali on suunnattu kaikenikäisten mediakasvatukseen. Sitä voidaan soveltaa niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, korkeakouluissa kuin vapaassa sivistystyössä, kirjastotyössä, museoissa, nuorisotyössä ja harrastetoiminnassakin. Oppaan tavoitteena on auttaa hahmottamaan kuvallisuuden tuomia mahdollisuuksia ja merkitystä nykypäivässä avaamalla ja kontekstoimalla visuaalisen kulttuurin jatkumoa myös historiallisesta näkökulmasta.

Materiaali on tuotettu Mediataitoviikolle 2019 yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Cultura-säätiö, Lapin yliopisto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Verke ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Kuvitus ja taitto: Julia Tavast Toimitus: Lauri Palsa, Julia Alajärvi & Sanna Spišák

Tutustu materiaaliin

1
Johdanto materiaaliin
2
Toimintaidea: Kuvalliset mediat *
10 min

1. Identiteetti - minä ja muut mediassa?

1
Yksilö ja yhteisö
2
Toimintaidea: Omakuvan analyysi ja uudelleen tekeminen **
30 min
3
Toimintaidea: Luova selfie *
30 min
4
Yksityiskohdista laajoihin kokonaisuuksiin
5
Toimintaidea: Yksityisestä yksityiskohtien moninaisuuteen ***
30 min

Visuaalisuuden tulkinta

1
Jaettu ymmärrys ja monitulkintaisuus
2
Toimintaidea: Taidetta verkossa *
20 min
3
Toimintaidea: Mistä kuva rakentuu? **
30 min
4
Toimintaidea: Kuvailkaa kuva sanoin *
20 min
5
Etäisyys: Kuvia läheltä ja kaukaa
6
Toimintaidea: Miten globaalit asiat näkyvät paikallisesti? ***
90 min
7
Toimintaidea: Symbolien kartoitus *
60+ min
8
Toimintaidea: Mitä kuvat kertovat tunteista? *
30 min

Kuvatuottaminen

1
Visuaalisuus ajan tallentajana
2
Toimintaidea: Mitä haluaisit kuvata tuleville sukupolville? **
60 min
3
Toimintaidea: Värikuvia *
30 min
4
Toimintaidea: Käännä sana emojiksi **
15 min
5
Toimintaidea: Meemityöpaja vaikuttamisesta ***
45 min
6
Toimintaidea: Muutos näkyviin valokuvin **
60 min

1
Materiaalin linkittyminen toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin
Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen mediakasvatukseen