Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen -opas tukee varhaiskasvattajia ja päiväkotien työyhteisöjä mediakasvatuksessa, lasten mediakulttuurin soveltamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa osana varhaiskasvatuksen arkea. Opas sisältää runsaasti käytännöllisiä vinkkejä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita huomioivia mediakasvatusharjoituksia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen.

Pedagogisten harjoitusten ja toimintaideoiden lisäksi opas sisältää mediakasvatustoiminnan suunnitteluun ideoita ja tukea tuovia artikkeleja. Media- ja monilukutaitojen lisäksi ne avaavat erilaisten mediamuotojen, kuten pelien, elokuvien, tekstien ja ohjelmointikielen mediakasvatuksellisia mahdollisuuksia käsitellä tunteita ja niiden ilmaisua varhaiskasvatuksessa. Opas tarjoaa keinoja erilaisissa kohtaamisissa ja digitaalisten välineiden käytössä tarvittavien vuorovaikutustaitojen harjoitteluun yhdessä lasten ja lapsiryhmien kanssa.

Varhaiskasvatuksen lisäksi myös esi- ja alkuopetukseen soveltuva opas tukee ammattilaisten ja vanhempien yhteisen kasvatuskumppanuuden kehittämistä lasten mediakasvatuksessa.

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen on jatkoa MLL:n vuonna 2016 julkaisemalle Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen -oppaalle.

Johdanto

Moninaisia mediataitoja

Toimintaideoita ja harjoituksia

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen