Kokonaisuuden osat

Kulttuuri ja tulkinta

Mieluisan median mediasisällöt

Tehtävä:

Tarkastele hetki jonkin sinulle mieluisan median mediasisältöjä. Pohdi
ensin, miksi kyseinen media sisältöineen puhuttelee sinua? Tulkitse sitten sisältöjä kriittisesti ja moninäkökulmaisesti, esimerkiksi tarkoituksellisesti median ja sen sisältöjen heikkouksia listaten ja yleistietosi pohjalta toisenlaisia näkökulmia listaten kuin, mitä kyseisen median ja sen sisältöjen kautta tulee esiin.

Tehtävän tarkoituksena on muistuttaa mediamakumme heikkoudesta, eli siitä,
ettemme välttämättä aina muista ja huomaa suhtautua kriittisesti arvioiden
medioihin ja mediasisältöihin, jotka koemme myönteisesti.