Kokonaisuuden osat

Kulttuuri ja tulkinta

Pohdittavaksi

Kulttuuri
• Minkä tyyppistä kulttuuria tarkastelusi kohteena oleva media edustaa?
• Millaisen kulttuurin edustajille se on suunnattu?
• Millaisia vaikutuksia kulttuurilla on median tuottamiin sisältöihin?
Tulkinta
• Millaisia tulkintoja sinulla herää jostakin yksittäisestä tarkastelemasi median
sisällöstä?
• Miten arvioit oman taustasi vaikuttavan tulkintoihisi?
• Millaisia erilaisia tulkintoja voisit kuvitella jollakulla itseesi nähden taustaltaan
erilaisella ihmisellä heräävän samasta sisällöstä?
Arvottaminen
• Millaisia arvotuksia (kuten hyvä tai huono, oikein tai väärin, kaunis tai ruma, jne.)
huomaat tekeväsi jostakin yksittäisestä tarkastelemasi mediasisällöstä?
• Miten arvioit oman taustasi vaikuttavan arvotuksiisi?
• Millaisia erilaisia arvotuksia voisit kuvitella jollakulla itseesi nähden taustaltaan
erilaisella ihmisellä heräävän samasta sisällöstä?