Kokonaisuuden osat

Sisällön luonne ja arviointi

Tehtävät

Tehtävä: 1) Mikäli lajityypit ovat sinulle vieraita, tutustu niihin. Lajityypit vaihtelevat
riippuen sisällöstä (viestintä, kirjallisuus, elokuvat). Pohdi, millaisin tavoin
lajityyppien kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan tunteisiimme – ajatteluumme –
toimintaamme myönteisesti? kielteisesti?
Tehtävä 2): Mikäli kerronnan keinot ovat sinulle vieraita, tutustu niihin. Kerronnan
keinoja on monenlaisia ja ne vaihtelevat riippuen kerronnan tavasta (kirjallinen,
kerronnallinen, kuvallinen, äänellinen). Pohdi, millaisin tavoin kerronnan keinojen ja
kerronnan tapojen kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan tunteisiimme –
ajatteluumme – toimintaamme, myönteisesti? kielteisesti?

Tehtävä 3: Mikäli tutkimusten luotettavuuden arviointi on sinulle vierasta, tutustu tieteellisen tutkimuksen arviointikriteereihin. Kriteerejä on useita riippuen tutkimusaiheesta, -kohteesta sekä tieteenalasta. Lisäksi on joitakin yleisiä tutkimusten luotettavuuden kriteerejä, kuten onko tutkimusaine ylipäätään järkevä ajatellen aihealuetta laajemmin? Kuinka tarkkaan ja monipuolisesti tutkimus on tuottanut tietoa tutkimastaan aiheesta? Kuinka laajaan tutkimusotokseen tai -aineistoon tutkimus pohjaa väitteensä suhteessa ilmiön laajuuteen todellisuudessa?

Pohdi, millaisin tavoin tutkimustulosten kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan
tunteisiimme – ajatteluumme – toimintaamme myönteisesti? kielteisesti?

Tehtävän tavoitteena on lisätä kriittisyyttä todisteita kohtaan. Esimerkiksi tutkimus itsessään ei automaattisesti kerro luotettavuudesta tai totuudenmukaisuudesta, koska tutkimusta tehdään myös tarkoitushakuisesti, esimerkiksi jonkun tahon intressien kannalta halutunlaisille tuloksille tieteellistä näyttöä valikoiden tuottaen.