Kokonaisuuden osat

Sisällön luonne ja arviointi

Pohdittavaksi

Sisällön luonne
• Onko jokin tarkastelemasi mediasisältö faktaa, fiktiota, jotain tältä väliltä tai
kenties molempia yhdistelevää?
• Käykö tarkastelemastasi mediasisällöstä ilmi, millaiseen tietoon (tutkittu tieto,
kokemustieto, tietotaito) se perustuu? Vai/ja…
• …perustuuko sisältö joko osin tai kokonaan johonkin muuhun kuin tietoon (esim.
arvelut, olettamukset, mielipiteet, arvotukset, uskomukset, kuvitelmat, tms.)?
Markkinointi
• Onko tarkastelemasi mediasisältö selkeästi mainontaa tai markkinointia?
• Arvioi tarkkaan sisältääkö tarkastelemasi mediasisältö mainonnallisia tai
markkinoinnillisia elementtejä, vaikkei se olisikaan selkeä mainos tai ilmoitus?
• Mikäli mediasisältö sisältää mainontaa tai markkinointia jossain muodossa, tutki
1) kuka yrittää vakuuttaa ja kenet, 2) millaisin keinoin ja perustein?
Tyyli
• Millaista lajityyppiä jokin tarkastelemasi mediasisältö edustaa?
• Millaisia vaikutuksia lajityypillä on tarkastelemasi mediasisällön tulkintaan?
• Millaisia kerronnan keinoja tarkastelemassasi mediasisällössä käytetään?
• Miten kerronnan keinot vaikuttavat sisällön kokemiseen ja tulkintaan?

Luotettavuus
• Onko tarkastelemasi mediasisältö luotettavaa, entä totuudenmukaista? Vai…
• onko sisällön tarkoitus luonteensa puolesta jokin muu, esim. fiktion kautta
elähdyttäminen? (jolloin sisältöä tulee arvioida toisin perustein)
• Mikäli luotettavuus ja totuudenmukaisuus ovat sisällön luonteen kannalta
oleellisia, arvioi onko sisällön tuottaja luotettava viestimään kyseisestä sisällöstä,
esim. asiantuntemuksensa perusteella, joka on esimerkiksi sisällön yhteydessä
selkeästi esitetty, ja/tai tarkistettavissa, joka kytkeytyy aihealueeseen?
• Arvioi myös onko sisällön totuudenmukaisuus osoitettu, esim. riittävän
vakuuttavien todisteiden kautta, kuten puolueettomat ja laadukkaat
tutkimustulokset, muu selkeästi esitetty ja avattu todistusaineisto?