Kokonaisuuden osat

Sisällön tuottaminen ja vaikuttaminen

Tutustu erilaisiin puhetapoihin

Tehtävä:

Mikäli puhe- ja muut ilmaisutavat ovat sinulle vieraita tai sinulla ei ole
niistä selkeää käsitystä, tutustu niihin. Puhetapoja on monenlaisia tahdiltaan
nopeasta hitaaseen, voimakkuudeltaan kuuluvasta hiljaiseen, artikuloinniltaan
selkeästä epäselvään ja ne vaihtelevat myös yleiskielestä murteisiin,
asiantuntijakielestä ”kansankieliseen”, asiakielestä ”kuvakieliseen”, jne.

Muita ilmaisutapoja ovat esimerkiksi ulkoisen olemuksen muokkaaminen, esiintymistavat ja esiintymisympäristövalinnat esimerkiksi videoilla. Ilmaisutavoilla on suuri vaikutus viestinnän kohteisiin ja siksi monet valitsevat ja harjoittelevat ilmaisutapoja tietoisesti ja taitavimmat myös vaihtelevat niitä sujuvasti tilanteen ja kohderyhmän mukaan muuntautuen. Arvioi itsekriittisesti tarkastellen, millaisten puhe- ja muiden ilmaisutapojen huomaat vetoavan sinuun ja pohdi, mistä mieltymyksesi johtuvat?

Tehtävä: Argumentointi eli perusteleminen on merkittävä osa vaikuttamista.

Tehokkaassa argumentoinnissa vedotaan samaan aikaan useisiin asioihin, kuten järkeen, tunteisiin ja moraaliin vastaanottajan vakuuttamiseksi ja puolelle saamiseksi. Tarkastele useita mediasisältöjä ja tutki millaisia argumentointitapoja niissä käytetään? Tarkkaile myös omia reaktioitasi ja kirjaa millaisten argumentointitapojen huomaat vaikuttavan sinuun tehokkaimmin?

Argumentointitapoja ovat esimerkiksi:
• vedotaan tietoon ja todistettaviin asioihin
• vedotaan enemmistön tahtoon tai yleiseen mielipiteeseen
– Pohdi tekeekö se, että moni on samaa mieltä, tavoiteltavan asian?
• vedotaan auktoriteettiin
– Pohdi mihin auktoriteetin voima perustuu ja keille taho on auktoriteetti?
• vedotaan arvoihin
– Pohdi ketkä jakavat kyseiset arvot ja siten keihin kyseisiin arvoihin
vetoaminen vaikuttaa?
• vedotaan erityisyyteen, uutuuteen, ainutkertaisuuteen, korvaamattomuuteen
– Pohdi mistä näkökulmasta asia esitetään erityisenä ja tekeekö se asiasta
paremman tai tärkeämmän kuin muut?
• vedotaan kokemukseen
– Pohdi onko kokemus yleistettävissä?
• vedotaan tunteisiin
– Pohdi kuinka paljon todellisuuspohjaa esimerkiksi uhkakuvilla tai toiveiden
täyttymismahdollisuuksilla on?
– Mieti, miksi juuri kyseinen asia nostattaa tunteita?
• esitetään mielipide faktana
– Pohdi onko väitetty asia todella fakta, esim. tieteellisesti tai riittävän
monen kokemuksen kautta todistettu oikeaksi?
• hyökätään henkilöä vastaan
– Pohdi vaikuttavatko henkilökohtaiset ominaisuudet oikeasti asiaan?
• kiistetään arvo, vähätellään
• vasta-argumentoidaan kumoamalla väite loogisesti
• vasta-argumentoidaan vaatimalla todisteita
– Pohdi, jos jotain ei ole todistettu, tekeekö se asiasta epätoden vai
esimerkiksi epävarman?
– Miten asiaan vaikuttaa, onko tarjolla esimerkiksi kumoavia todisteita?
Tehtävässä käytetty lähde: Kivelä R. (27.1.2020). Argumentaation tavat.

Haettu osoitteesta
https://peda.net/p/RailiK/%C3%A4i4-ib16hl-kivr/t2ajr/at