Kokonaisuuden osat

Sisältöjen kuluttaminen ja valveutuneisuus

Tutustu johonkin mediaan mediamakusi ulkopuolella

Tehtävä:

Tutustu johonkin mediaan, joka poikkeaa omasta mediamaustasi ja tulkitse sen sisältöjä paitsi kriittisesti myös sen hyvät puolet huomaten eli avarakatseisesti ja moninäkökulmaisesti. Pohdi myös, mistä syistä kyseinen media sisältöineen puhuttelee joitakuita.

Tehtävän tarkoituksena on laajentaa omaa mediamakua ja lisätä ymmärrystä erilaisista mediamauista, eli ohjata näkemään arvoa ja hyviä puolia myös medioissa ja mediasisällöissä, jotka eivät luonnostaan puhuttele itseämme.