Kokonaisuuden osat

Sisältöjen kuluttaminen ja valveutuneisuus

Pohdittavaksi

Yleisiä pohdintatehtäviä:
1. Miten jäsennät, arvioit ja hallitset mediasisältöjä? Onko toimintasi tietoista vai
tiedostamatonta, tai osin molempia?
a. Hahmotatko asiakokonaisuuksia vai kaipaatko harjoitusta?
b. Erotatko pääasiat yksityiskohdista? Entä tärkeät vähemmän tärkeistä?
c. Hallitsetko sinä sisältöjä vai hallitsevatko ne sinua, tai sekä että?
d. Kulutatko sisältöjä kohtuudella, liikaa, liian vähän? Onko sisältöjen
kuluttaminen sopivassa suhteessa muuhun elämääsi?
2. Miten suhteutat uusia sisältöjä omiin aikaisempiin tietoihisi, käsityksiisi,
kokemuksiisi? Miten muokkaat tietojasi, käsityksiäsi, kokemuksiasi uusien
sisältöjen pohjalta? Esimerkiksi kohdatessasi uutta tietoa, eriäviä käsityksiä,
toisenlaisia kokemuksia:
a. …tyrmäätkö ne saman tien, koska ne poikkeavat omistasi?
b. …otatko ne omiksesi sellaisinaan, koska ne on esitetty mediassa?
c. …pysähdytkö arvioimaan kriittisesti aiempia tietojasi, käsityksiäsi,
kokemuksiasi?
d. …pysähdytkö arvioimaan kriittisesti mediasisältöjä, ennen kuin otat ne tai
osia niistä omiksesi?
e. Arvioi lisäksi kaiken kaikkiaan, mihin nykyiset tietosi perustuvat, entä
käsityksesi ja kokemuksesi? Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia niissä näet?
Miten esimerkiksi koulutus- ja/tai ammattitaustasi sekä muut
elämänkokemuksesi vaikuttavat kykyihisi arvioida mediasisältöjä toisaalta
sinulle tutuilla osa-alueilla ja toisaalta sinulle vierailla osa-alueilla?
3. Millainen on oma mediamakusi? Esimerkiksi, millaiset mediat, mediapersoonat ja
mediasisällöt kiinnostavat sinua, mitkä eivät? Mitä ja keitä seuraat?
a. Mistä arvioit mediamakusi kumpuavan ja miksi?
b. Millaisia vaikutuksia mediamaullasi on maailmankuvaasi? Miten se
muokkaa tunteitasi, vaikuttaa kokemuksiisi, rajaa ajatteluasi, ohjaa
toimintaasi?
c. Arvioi itsekriittisesti näetkö tarvetta mediamakusi muokkaamiseen?
4. Millainen päätöstentekijä ja kansalaisvaikuttaja olet? Teetkö esimerkiksi
äänestyspäätöksesi kriittiseen tulkintaan vai mututuntumaan perustuen?
a. Otatko selvää esimerkiksi poliittisten väitteiden perusteista vai luotatko
”sokeasti” poliitikkojen asiantuntemukseen?
b. Onko kriittisellä tulkinnalla ylipäätään osaa päätöksenteossasi, vai
perustuuko se muihin asioihin, kuten mieltymyksiin?
c. Vaikutatko muiden äänestyskäyttäytymiseen esimerkiksi omia
näkemyksiäsi ja kantojasi esille tuomalla? Arvioi itsekriittisesti, mihin omat
näkemyksesi ja kantasi perustuvat?
d. Missä määrin käytät kansalaisvaltaasi, vai jätätkö sen käyttämättä? Arvioi
itsekriittisesti, mihin käyttäytymisesi perustuu ja mitkä ovat seuraukset?