Kokonaisuuden osat

Monet mediat ja mediakasvatus

Millainen mediakasvattaja olet?

Tehtävä: Arvioi itseäsi kriittisesti

1) Millainen mediakasvaja olet?
a. Kulutatko, käytätkö ja tuotatko mediaa sen kummemmin asiaa
ajattelematta?
b. Vai itsekasvatatko itseäsi tietoisesti omaa mediankulutustasi,
mediankäyttöäsi ja mediantuottamistasi kehittäen?
• Tunnistatko kehittämiskohteita omassa mediankulutuksessasi,
mediankäytössäsi ja mediantuottamisessasi?
• Opetteletko uutta havaitessasi puutteita osaamisessasi?
• Hiotko ja harjoitatko olemassa olevia taitojasi paremmiksi?

2) Millainen mediakasvattaja olet?
a. Oletko mielestäsi vain mediankuluttaja, mediankäyttäjä ja/tai
mediantuottaja, muttet mediakasvattaja?
b. Vai tiedostatko roolisi mediakasvattajana (joita siis kaikki ihmiset
tiedostamattaankin ovat) ja kiinnität huomiota siihen, millainen
mediakasvattaja olet?
• Tiedostatko, että oman mediaan liittyvän ajatusten ja tunteiden
ilmaisusi sekä mediatoimijuutesi muotojen kautta vaikutat
väistämättä muihin ihmisiin kuten mediakasvattaja?
• Kiinnitätkö tietoisesti huomiota siihen, millaisia ajatuksia ja tunteita
välität mediasta muille ja millaiseen mediatoimijuuteen ohjaat muita
oman mediatoimijuutesi kautta?
• Tunnistatko vastuusi mediakasvattajana suhteessa muihin, kuten
ikätovereihisi, lapsiisi, lastenlapsiisi ja pyritkö toimimaan
vastuullisena mediakasvattajana?
• Seuraatko mediaympäristöjen muuttumista ja oletko aidosti sekä
avoimin mielin kiinnostunut mediakulttuurien kehityksestä ja
muiden mediakäytöstä, vaikka ne poikkeaisivat merkittävästi
omastasi?
• Ohjaatko muita ihmisiä, joiden kanssa olet tekemisissä,
analyyttiseen mediaympäristöjen tarkasteluun ja tuetko
moninäkökulmaisten, kriittisten tulkintataitojen kehittymistä.