Kokonaisuuden osat

Porno

Tehtävä 3: Mediasisällön markkinoinnin kriittinen pohdinta

Pornosivustostojen videoiden otsikot ovat kuin välittömien nautinnon lupauksien tulva. Ne uskottelevat katsojan näkevän aina vain kiihottavampaa, äärimmäisempää, rajoja rikkovampaa ja kovempaa sisältöä. Seksiä harrastavien ihmisten eroja ja hei­dän kohtaamisensa erikoisuutta korostetaan toisinaan ylitsepursuavalla tavalla, sillä kieltoja rikkovan ja kauhistelua herättävän videon uskotaan lisäävän sen vetovoimaa ja kiihottavuutta. Pornosivustolla ei todennäköisesti näe pelkistettyä otsikkoa “ihmi­set harrastavat seksiä”, vaan otsikot ovat täynnä tunnetta, draamaa ja seksiaktien tai kehojen äärimmäisyyden ja kiihottavuuden kuvauksia.

Voit tuoda nuorille esille pornovideoiden klikkiotsikkomaisen markkinoinnin. Tämän jälkeen voitte nuorten kanssa pohtia klikkiotsikointia ylipäätään, kuten miettiä, mistä klikkiotsikon tunnistaa. Voitte etsiä esimerkiksi erilaisia iltalehtien otsikoita, lukea artikkeleita ja pohtia klikkiotsikoinnin periaatteita ja tavoitteita. Voitte myös tutkia, kuinka usein lehdistössä käytetään klikkiotsikointia ja keskustella, millaisia tunteita klikkiotsikointi nuorissa herättää.

Jos ryhmä koostuu täysi-ikäisistä nuorista, on mahdollista pohtia myös pornovi­deoiden otsikointia ryhmän kesken. Voitte pohtia, miten seksisisältöjä kannattaa markkinoida, jotta ne myisivät mahdollisimman paljon? Millaiset sanavalinnat ovat kiihottavia tai tunteita herättäviä? Kannattaako otsikossa kuvailla kehoja tai kehojen reaktioita nautintoon tai seksiin johtanutta tilannetta tai seksiä harrastavien ihmisten eroavaisuuksia suhteessa toisiinsa (pornossa korostetaan seksikumppaneiden eroja esimerkiksi suhteessa ikään, sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukuelinten kokoon, etnisyyteen tai sosiaaliluokkaan liittyen) tai jotain ihan muuta? Jos nuoret ovat nähneet pornovideoiden otsikoita, niin voitte myös jutella, mitä nuoret ajattelevat niistä ja miksi pornovideoiden otsikointi on sellaista kuin se on.

 

SANASTOA

klikkiotsikko = sensaatiomainen, suurieleistä kieltä ja tunteita sisältävä, huomion­hakuinen otsikko. Klikkiotsikon tarkoituksena on herättää käyttäjässä suurta uteliai­suutta, mielenkiintoa ja halua klikata sisällön pariin. Toisinaan klikkiotsikko voi olla myös harhaanjohtava, kun artikkelin sisältö joko eroaa otsikosta merkittävästi tai itse artikkeli jää todelliselta sisällöltään köyhäksi. Ilman otsikkoa itse sisältö ei olisi välttä­mättä ollut käyttäjän mielestä kiinnostava tai klikkauksen arvoinen.

 

Medialukutaidon osa-alue: tulkinnan taidot ja kriittisyys