Kokonaisuuden osat

Porno

Tehtävä 1: Pornon ja seksin eroavaisuuksien pohdinta

1 Pyydä nuoria kuvaamaan TikTok -tanssivideo. Videota ei tarvitse julkaista tai näyt­tää muille, vaan tärkeintä on, että nuoret kuvaavat videon tiedostaen, että he tuottavat mediaa. Videon voi kuvata yksin tai ryhmässä. Nuoret saavat vapaasti käyttää luo­vuutta tehtävässä ja päättää, millaisen tanssivideon he haluavat kuvata. Koreografia voi olla esimerkiksi heidän itsensä suunnittelema tai jokin Tiktokissa suosittu koreo­grafia. Video kuvataan hyödyntäen nuorten omia puhelimia.

2 Istukaa kuvausten jälkeen alas pohtimaan, mitä eroa on tuottaa mediaa tai tehdä kyseistä asiaa muuten vain, kuten tanssia.

 

Vinkkejä pohdintaan:

Eroja ovat muun muassa TikTok -videoiden tuottamiseen liittyvät tavat ja ominaisuu­det, joita tanssiessa tulee noudattaa ja mukailla. Tällöin tulee huomioida esimerkiksi, miten kuvataan, millaista sisältöä kuvataan, millaisia filttereitä käytetään, mikä on aikaraja ja mistä video usein alkaa ja mihin loppuu. Hyvän videon tuottamiseksi pitää olla käsitys siitä, millaiset videot menestyvät TikTokissa. Video suunnitellaan, siihen valmistaudutaan, mahdollisesti laittaudutaan, kuvataan samasta tilanteesta useampi otto ja muokataan lopputulosta. Myös tunnetasolla on hyvä pohtia, miltä tuntuu olla kuvattavana ja miltä tuntuu tieto siitä, että video julkaistaan. Lisäksi median tuottami­sen positiivisia puolia voi olla hyvä pohtia, kuten videoiden kuvaaminen itseilmaisun ja yhdessä tekemisen näkökulmasta.

 

3 Tämän jälkeen keskustelun voi ohjata pornoon ja pohtia tuotetun seksisisällön eroa seksiin, jota harrastetaan ilman tarkoitusta median tuottamisesta.

Vinkkejä pohdintaan:

Voitte puhua esimerkiksi siitä, miten “normaalin elämän seksi” on vapaampaa, ren­nompaa ja koetaan mahdollisesti vähemmän paineita, sillä kyseessä ei ole ohjattu suo­ritus kameralle, vaan yhteinen hetki. Seksiä harrastaessa ei tarvitse miettiä, näyttääkö seksi muille kiinnostavalta ja kiihottavalta, vaan voi keskittyä täysin seksin nautinnol­lisuuteen. Seksissä omat ja toisten tunteet ja mieltymykset ohjaavat kehoja ja seksiak­teja – ei kamera tai käsikirjoitus. Tällöin ei myöskään tarvitse noudattaa esimerkiksi pornon videoiden tyyppillisiä esitystapoja, miltä seksistä nauttiva ihminen näyttää ja elehtii tai kuinka kauan seksi kestää ja kuinka monta seksiasentoa yhdellä seksikerral­la on. Tässäkin kohtaa voi vain luottaa omiin ja toisten mieltymyksiin, mielentilaan ja tunteisiin. (Huomionarvoista on kuitenkin se, että median tuottamisesta huolimatta pornossa harrastetaan “todellista” seksiä, ja osalle pornonäyttelijöistä työ voi olla tärkeä osa heidän seksuaalisuuttaan.)

 

Medialukutaidon osa-alueet: tulkinnan taidot ja kriittisyys sekä median tuottaminen