Kokonaisuuden osat

Porno

Yhteenveto

Porno on laaja genre, jota ei tule käsitellä yksipuolisesta näkökulmasta. Sitä ei ole tuotettu seksuaalikasvatuksen materiaaliksi, vaan kiihottavaksi viihteeksi. Siksi jyrkän kritiikin sijasta tuleekin pohtia nuorten kanssa monesta näkökulmasta käsin, millaista mediasisältöä porno on, ja miten se toimii suhteessa muuhun media- ja seksuaalikult­tuuriin.

Mediakasvatuksessa pornoa käsiteltäessä on hyvä olla neutraali, rauhallinen ja kuun­televa. Porno voi olla nuorelle esimerkiksi vahingollista, hämmentävää, nautinnollista ja vapauttavaa. On tärkeää huomioida, että omassa nuorten ryhmässä on erilaisia nuoria, joilla on omanlaisensa suhde pornoon, ja se on ok. Nuoret osaavat analysoida pornoa ja käyttävät (tai ovat käyttämättä) sitä omiin monenlaisiin tarkoituksiinsa, mutta tarvitsevat tuekseen pornolukutaidon opettamista.