Kokonaisuuden osat

Porno

Porno herättää monenlaisia tunteita

Pornon katselu voi herättää nuorissa esimerkiksi uteliaisuutta, pelkoa, kiihottunei­suutta ja syyllisyyttä. Nuorilla pojiksi identifioituvilla pornon katseluun liittyy lisäksi huumoria ja naurua, koska he katsovat pornoa myös yhdessä ystävien kanssa. Pojat voivat pelätä pornon aiheuttavan heille tulevaisuudessa haasteita kiihottua “oikean elämän” seksitilanteissa.59

Suomalaisen pornotutkimuksen mukaan60 nuoret tytöiksi identifioituvat kokevat pornoa katsoessaan neutraaleja tai myönteisiä tunteita, mutta suhtautuvat pornoon kriittisesti ja määrittelevät sen olevan epäaitoa, kaupallista ja esittävän tunteeton­ta seksiä. On hyvä huomioida, että sama nuori voi kokea monenlaisia ristiriitaisiakin tunteita pornoa katsoessaan. Tutkimuksen mukaan yleisimmät pornon herättämät tunteet nuorten tyttöjen keskuudessa ovat inho, hämmennys ja nautinto.

Kasvatustilanteissa on tärkeää kyseenalaistaa pornon katsomiseen liittyvät stereoty­piat, kuten kaikki pojat tykkäävät pornosta ja tytöt eivät. Nuoret tulee nähdä yksilöinä eikä tietyn sukupuoli-identiteetin keskivertona, joka suhtautuu pornoon tai muuhun seksuaaliseen mediaan tietyllä tavalla.

59) Pajamäki 2013, 56–58, 60) Rinkinen & Co 2012