Kokonaisuuden osat

Porno

Miksi osa nuorista katsoo pornoa?

Nuoruusikään kuuluu kasvava kiinnostus siihen osaan maailmaa, joka on aikaisemmin kuulunut vain aikuisille. Tutkimuksissa nuoret ovat ilmoittaneet katsovansa pornoa uteliaisuudesta ja tiedonlähteenä anatomiasta, sukupuolista ja seksistä sekä itse­tyydytyksen välineenä ja teknisenä ohjeena. Pornon nähdään lisäävän seksuaalista nautintoa ja helpottavan tietämättömyyden (miten seksin yhteydessä toimitaan) tun­teeseen liittyvää ahdistusta. Nuoret käyttävät pornoa myös viihteenä tylsissä hetkissä ja katsovat pornoa niin yksin kuin yhdessä.58

 

58) Spišák 2016; Rinkinen & Co 2012, 42; Väestöliitto 2020b: Kuortti ja Halonen 2018; Rothman & Co 2014