Kokonaisuuden osat

Porno

Pornoa tulee käsitellä neutraalisti nuorten kanssa

Mediatutkija Sanna Spišákin tutkimusten mukaan nykynuoret näkevät vahingollisena, jos aikuiset puhuvat pornosta mediana, jonka katsominen on kieroutunutta. Ajatus sii­tä, että porno vahingoittaa ja vääristää seksuaalisuutta ja aiheuttaa peruuttamatonta ja pitkäkestoista haittaa, voi tuntua pelottavalta pornoa katsovien tai sitä nähneiden nuorten keskuudessa.57

Mediakasvatuksessa on tärkeää käsitellä pornoa neutraalisti ja rauhassa. Tavoitteena on, että nuori oppii tunnistamaan omat tunteensa ja toimimaan niiden mukaisesti me­diaympäristöissä. Kiinnostus seksiin ja alastomuuteen ovat luonnollisia ja netin läh­teet ovat nuorille yksi helppo väylä tutustua niihin. Pornoa on hyvä käsitellä kriittisesti ilman, että puhe kohdistuu nuoriin.

 

57) Spišák 2019a