Kokonaisuuden osat

Porno

Osa nuorista katsoo pornoa, osa ei

Osa nuorista katsoo pornoa, osa ei

On vaikeaa sanoa tarkkaa määrää, kuinka paljon ja kuinka moni nuori katsoo pornoa, sillä nuorten pornon katselutottumukset ovat yksilöllisiä ja myös tutkimustulokset aiheesta vaihtelevat paljon. Osa lapsista katsoo pornoa jo alakoulussa, ja lähes jo­kainen yläkouluikäinen on nähnyt nettipornoa. Jos pornoa näytetään nuorelle ilman suostumusta, silloin rikotaan nuoren itsemääräämisoikeutta ja rajoja eli kyseessä on seksuaaliväkivalta.56

Lisäksi pornon näyttäminen alaikäiselle voi olla rikoslailla ran­gaistava rikos. Toiset nuoret katsovat omasta tahdostaan paljonkin pornoa, kun taas toisia nuoria voi ahdistaa ajatuskin pornon katsomisesta. Kasvatustilanteissa tulee huomioida kaikenlaiset nuoret.

 

Peter & Valkenburg 2016; YLE 2011; Sahlstén 2019; Pelastakaa lapset 2021a