Kokonaisuuden osat

Porno

Ovatko jotkin pornosisällöt ”parempaa pornoa”?

Laadukkaana mediasisältönä nähdään usein esimerkiksi realistiset ja kriittisesti todel­lisuutta pohdiskelevat sisällöt, kuten keskusteluohjelmat ja kantaa ottavat elokuvat. Huonompana mediasisältönä nähdään viihteellinen, keinotekoisesti tuotettu ja kepeä sisältö, kuten tosi-tv-ohjelmat ja saippuaoopperat. Tämän jaottelun mukaan toisi­naan ajatellaan, millainen mediasisältö on ”hyvää mediaa” ja mikä ”huonoa mediaa”. Erilaiset ihmiset nauttivat erilaisista mediasisällöistä, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi yksilön persoona, elämäntilanne ja mielentila.53

Sama koskee myös pornosisältöjä. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä riippumatta toisille yksilöille valtavirtaporno voi olla kiihottavaa ja voimaannuttavaa viihdettä, toisille taas feministinen porno ja toisille se, ettei katso pornoa ollenkaan. Omat miel­tymykset pornon suhteen voivat myös vaihdella.

Vaikka usein ajatellaan, että valtavirtaporno toistaa stereotypioita ja normatiivisia käsityksiä, on paljon myös pornoa, jossa tietoisesti rikotaan normeja. Tällaiset sisällöt tuovat esille muun muassa laajalti erilaisia kehoja sekä sukupuolten ja seksuaalisen ilmaisun moninaisuutta. Jokainen yksilö tulkitsee ja kokee pornosisällöt omalla taval­laan.

Kasvattajien on hyvä välttää tuomasta ilmi omia arvojaan ja mieltymyksiään, millai­sesta mediasta “kuuluu nauttia”. Arvolatautuneen kasvatuksen sijasta keskitytään pornon laajempaan analysointiin, ja tasavertaiseen ja opettavaiseen keskusteluun nuorten kanssa.55

(On tärkeää huomata, että mediasisältö eli se, mitä katsomme on eri asia kuin median tuottaminen eli esimerkiksi se, miten näyttelijöitä kohdellaan ku­vauksien aikana. Nuorten kanssa voi käydä keskustelua siitä, millainen pornotuotanto on eettistä ja millainen ei.)

 

SANASTOA

valtavirtaporno = oppaassa valtavirtapornolla viitataan ilmaisiin, suurimpien netti­pornosivustojen sisältöihin, joiden löytäminen ei vaadi hakusanojen sen suurempaa käyttöä tai sukeltamista syvälle pornosivustojen syövereihin

 

53) kts. Karhulehto & Valjus 2005, 10, 55) Smith 2009, 574-575