Kokonaisuuden osat

Porno

Porno osana seksuaali- ja mediakulttuuria

Porno nähdään usein media- ja seksuaalikulttuurien ulkopuolisena “pahana”, joka salakavalasti vaikuttaa ihmisten seksuaalikäyttäytymiseen ja muuhun mediaan. Pornoistumisen käsitteellä viitataan huoleen siitä, että pornosta on tullut valtavirtaa ja sen vaikutukset ovat levinneet median kaikkiin osa-alueisiin.50
Todellisuudessa porno ja muu seksuaalinen mediakulttuuri käyvät jatkuvaa vuoropuhelua. Lopulta voi olla vaikeaa erottaa, mistä erilaiset median seksi-ilmiöt ovat alkujaan lähtöisin.

Pornoa tulee käsitellä mediakulttuurin osana tai jopa laajemminkin. Porno on valtava mediateollisuuden haara, ja esimerkiksi yhdessä suurimmassa pornosivustossa vierailtiin vuoden 2019 aikana 42 miljardia kertaa.51 Pornoteollisuus on kaupallinen media, jolla tavoitellaan mahdollisimman suurta taloudellista hyötyä sekä pyritään koukuttamaan katsojat sisältöihin ja saamaan heidät palaamaan sivustoille aina uudestaan.

Pornosta voi nuorten kanssa keskustella analysoiden sitä esimerkiksi tuotannon, si­sältöjen sääntelyn ja sensuurin, käytön määrän ja tapojen sekä erilaisten mahdollisten määritelmien näkökulmista.

Porno on osa myös seksuaalikulttuuria. Esimerkiksi, kun puhutaan pornoistumisesta, niin kyseessä voi olla seksuaalikulttuurin laajempi muutos, eikä niinkään yksinomaan pornon tunkeutuminen kulttuuriin. Tätä ajatusta tukee myös FINSEX -tutkimukset, joissa ollaan havaittu, että suomalaiset kokevat pornon aina vain kiihottavammaksi vuosien saatossa. Selittävinä tekijöinä nähdään seksuaalisen vapaamielisyyden ja it­setyydytyksen lisääntyminen sekä pornon sisältöjen kehittyminen vastaamaan parem­min sen katsojien seksuaalisia mieltymyksiä.52

Pornoa nuorten kanssa käsiteltäessä on hyvä puhua myös kulttuurissa ylipäätään ilmenevistä asenteista seksuaalisuuteen, sukupuoliin ja kehoihin.

 

Tehtävä kasvattajalle!

Pohdi, millainen vaikutus yksittäisellä medialla on nuoren elämään. Jos nuorella on terve kasvuympäristö, voiko porno itsessään luoda nuorelle seksistisen maailmankuvan, jonka myötä hän ei esimerkiksi oppisi arvostamaan toisia seksin aikana?

 

SANASTOA

seksismi = sukupuolten eriarvoisuus ja sen kannattaminen. Seksismi on sellaisia teko­ja tai näkemyksiä, jotka väheksyvät, alistavat tai syrjivät henkilöä tämän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

 

50) kts Parviainen 2008, 4–6; Kuortti & Halonen 2018, 51) Pornhub (2019), 52) FINSEX 2017