Kokonaisuuden osat

Porno

Johdanto aiheeseen

Pornon määritelmiä on useita, ja se, minkä kukin näkee pornona on tulkinnanvarais­ta. Yksinkertaisin määritelmä on se, että kaikki sellaiset sisällöt, joiden tarkoituksena on kiihottaa, ovat pornoa. Yhtenä pornon ominaispiirteenä nähdään myös lähikuvat sukuelimistä. Porno on osa viihdeteollisuutta ja valtavirtamedia, jota tuotetaan niin ammattimaisesti kuin käyttäjälähtöisesti (amatööriporno).47

Pornoon kuuluvat muun muassa erilaiset kirjalliset, kuvalliset ja audiosisällöt, mutta tässä oppaassa keskitymme audiovisuaaliseen nettipornoon. Kokonaisuudessaan porno on laaja ja moninainen media, joka koostuu useista genreistä ja erilaisista sek­suaalisuuden, kehojen ja sukupuolten esityksistä. Porno aiheuttaa usein ristiriitaisia tunteita katsojissa, kuten ällötystä, häpeää, kiihottuneisuutta ja halua. Porno voi myös huvittaa. Erilaisten tunteiden taustalla on se, että pornossa yhdistyvät usein kiihotta­vat seksiaktien esitykset, liioittelevuus, tabujen käsittely ja valtasuhteilla leikittely.48

 

SANASTOA

genre = mediaa voidaan luokitella erilaisiin genreihin eli lajeihin tai luokkiin. Tietyllä genrellä on omat ominaispiirteensä, joiden mukaan genreen kuuluvat sisällöt voidaan erottaa muista mediasisällöistä. Yhden genren sisällä voi olla myös alagenrejä.

 

Pornoa kuvaillaan esimerkiksi seksuaaliseksi vapauden symboliksi, naisia alistavaksi mediaksi, synniksi, taiteeksi ja viihteeksi. Pornokeskusteluun on aina liittynyt tunne­rikasta ja vahvaa poliittista kiistelyä.49

Porno ei ole tarkoitettu seksuaalikasvatuksen materiaaliksi tai nautinnollisen seksin oppaaksi, vaan porno kuvaa enemmänkin esi­merkiksi sitä, miten harrastaa seksiä niin, että kamera pääsee mahdollisimman hyvin kuvaamaan sukuelimiä. Pornovideot ovat aina ikärajaltaan K-18, mutta siitä huolimat­ta nuoret ja joskus lapsetkin löytävät pornomateriaalia helposti. Siksi porno on tärkeää ottaa osaksi mediaan ja seksuaalisuuteen liittyvää kasvatusta.

 

Vinkki kasvattajalle!

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti määrittelee K-18 -materiaaliksi muun muuassa sisällöt, joissa seksuaalinen sisältöon hallitsevaa ja seksikohtauksissa sukuelimet näkyvät selväpiirteisesti. Saat lisätietoa KAVI:n ikärajakriteeristöstä klikkaamalla tästä.

 

(46 Spišák 2020, (47 Vilkka, 2011, 110; Parviainen 2008, 2; Väestöliitto 2018; Spišák 2019b, 16, (48 Väestöliitto 2020b; Paasonen 2015, (49 Kts. McKee 2012; Paasonen 2015, 17; Smith 2009