Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Tehtävä 3: Moninäkökulmaisen tulkinnan harjoittelu

Osa hyvää medialukutaitoa on kyky tarkastella mediaa monista eri näkökulmista.

Tässä tehtävässä valitset itse tai pyydät nuoria valitsemaan yhden tai useamman sosiaaliseen mediaan postatun seksuaalisen kuvan tai videon, jota pohditte yhdes­sä nuorten kanssa. Jos valitsette useamman, niin postauksissa olisi hyvä esiintyä eri sukupuolia.

Pohtikaa

  • Millaisia tunteita julkaisu herättää?
  • Kuka on julkaissut kuvan? Miksi se on julkaistu? Mitä julkaisu tarjoaa tai antaa julkaisijalleen tai kuvan katsojalle? Liittyykö julkaisu johonkin sosiaalisen median liikkeeseen (kts. hashtagit)?
  • Onko todennäköistä, että kuva saisi paljon tykkäyksiä?
  • Onko se tyypillinen julkaisu somealustalla vai eroaako se kuvavirrasta?

 

Onko julkaisu mielestänne

  • voimaantumista vai esineellistämistä
  • riskikäyttäytymistä vai seksuaalista itseilmaisua
  • huomiohakuisuutta vai oman kehosuhteen tutkimista
  • seksuaalista itseilmaisua vai neutraalia alastomuutta
  • seksuaalisen itsemääräämisoikeuden osoitus vai seksuaaliväkivaltaa
  • sovelias vai sopimaton

Voitte myös pohtia, miten muokkaisitte julkaisua, jotta se muuttaisi tulkintaanne suuntaan tai toiseen?

Pysähtykää pohtimaan tehtävässä erilaisia tulkintamahdollisuuksia ja huomioikaa tilannekohtaisuus ja yksilöllisyys. Yksittäisen julkaisun voi tulkita monella tavalla ja esimerkiksi kuvan tuottamisen ja sen julkaisemisen taustalla voi olla erilaisia motii­veja. Ryhmässä nuorten näkemykset voivat myös vaihdella, ja yhtä oikeaa totuutta ei olekaan mahdollista löytää.

 

SANASTOA

seksuaaliväkivalta= väkivaltaa, joka ilmenee henkilön seksuaalisen koskemattomuu­den tai itsemääräämisoikeuden tahallisena loukkauksena. Verkossa se voi olla esi­merkiksi kuvan julkaiseminen ilman siinä esiintyvän henkilön lupaa tai seksuaalisesti arveluttavat tai provosoivat sisällöt, jotka eivät sovi yksilölle, joka joutuu näkemään niitä. Seksuaaliväkivallan perusteena on aina yksilön eli uhrin kokemus, mikä tekee määrittelystä moninaista.45

 

Medialukutaidon osa-alue: tulkinnan taidot ja kriittisyys

45 Lue lisää täältä THL 2021

 

Vinkki kasvattajalle!

Tutustu nuoria tukeviin chat-palveluihin

Sua varten somessa -sometileihin nuori voi olla yhteydessä, jos hän on kokenut somes­sa häirintää, kiusaamista, asiatonta kommentointia, saanut outoja yhteydenottoja tai kokenut muita hämmentäviä tilanteita.

Help.some -mobiilisovellus tarjoaa apua, jos on kokenut somessa kiusaamista, häirin­tää, seksuaalista ahdistelua tai seksuaaliväkivaltaa. Tarjolla apua myös rikosasioiden selvittelyyn.

Nuorten exit neuvoo ja tukee nuoria seurusteluun, ihastumiseen, omiin rajoihin tai seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvissä tilanteissa.

Sinuiksi-chat tarjoaa keskusteluapua ja vertaistukea seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä.

Seksuaalineuvontachat on Väestöliiton palvelu, jossa seksuaalineuvojat palvelevat nuoria seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Sekasin-chat tarjoaa nuorille keskusteluapua laajasti erilaisissa nuorten kysymyksissä ja tavoitteena on erityisesti nuorten mielenterveyden tukeminen.

Netari-palvelu tarjoaa nuorille tukea esimerkiksi kouluun, ihmissuhteisiin ja harrastuk­siin liittyvissä kysymyksissä. Pelastakaa lapset Ryn:n Netari -palvelun nuori tavoittaa esimerkiksi WhatsAppilla ja Chatissa.