Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Tehtävä 2: Nuoren oikeuksien läpikäyminen sextingiin liittyen

Pyydä nuoria tutustumaan Pelastakaa lapset Ry:n nuorille suunnattuun Mun keho, mun rajat – tietoa alastonkuvien jakamisesta ja seksuaalissävytteisestä viestitelystä -oppaaseen. Nuoret voivat oppaaseen tutustuttuaan kirjoittaa omin sanoin:

  • Mitä sexting on?
  • Mitä tulee muistaa ennen kuvan lähettämistä?
  • Milloin sexting on kivaa ja nautinnollista?
  • Millaiset sextingiin liittyvät teot eivät ole ok tai ovat rikollisia?
  • Mitä tehdä jos on kokenut seksuaalista häirintää, väkivaltaa tai omia rajoja on rikottu?

Puhukaa oppaan opeista myös yhteisesti kertaamalla sextingin pelisäännöt ja käymäl­lä läpi seksuaalirikoslainsäändäntöä.

 

Medialukutaidon osa-alue: median käyttötaidot, vuorovaikutustaidot