Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Tehtävä 1: Nuoren toimijuuden vahvistaminen sosiaalisessa mediassa

On tärkeää muistaa, että yksilöt eivät ole vain median vastaanottajia, vaan aktiivisia käyttäjiä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisen median käyttötottumuksiinsa ja osin myös sisältöihin, jotka heidät tavoittaa. Jokaisen yksilön sosiaalinen media on omanlaisensa perustuen osin algoritmeihin ja osin yksilön omiin valintoihin.

Nyt lähdemme ”siivoamaan” sosiaalisen median sisältöjä omiin tarpeisiin sopiviksi!

Ohjeista nuoria valitsemaan yksi sosiaalisen median alusta, ja käymään läpi tilit, joita seuraa alustalla. Nuori pysähtyy jokaisen tilin kohdalle pohtimaan, mitä tunteita ja ajatuksia tilin seuraaminen tuottaa. Tarkoituksena on poistaa tai mykistää tilit, jotka eivät edesauta nuoren hyvinvointia, vaan aiheuttavat esimerkiksi paineita, kateutta, ahdistusta, tylsistymistä tai tuntuvat muuten raskailta. Lopulta somealustalle jäävät näkyviin tilit, joiden seuraamisella on myönteisiä vaikutuksia nuoren elämään.

Jos nuorella ei ole sosiaalisen median tilejä, hän voi pohtia, millaisen sisällön seuraa­minen voi tuottaa yksilölle positiivisia vaikutuksia ja millaiset sisällöt voivat vaikuttaa negatiivisesti.

 

Medialukutaidon osa-alue: median käyttötaidot, oman mediasuhteen tarkastelu