Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Yhteenveto

Sosiaalisen median seksuaaliset sisällöt ovat moninaisia. Nuoret ovat hyvin tietoisia sosiaalisen median ilmiöistä, ja heillä on hyvät kyvyt analysoida sosiaalisen median seksuaalisia sisältöjä. On tärkeää, että kasvattajat pyrkivät kuitenkin vahvistamaan nuorten kykyjä, korostavat nuorten toimijuutta sosiaalisen median ympäristöissä, haastavat nuoren ajattelua ja kertovat nuorten oikeuksista sosiaalisessa mediassa. Nuorille on tärkeää opettaa tulkitsemaan sosiaalisen median seksuaalisia sisältöjä erilaisista näkökulmista käsin, ja muistuttaa, että jokaisella yksilöllä on oikeus seksu­aalinen itseilmaisuun.