Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Sexting – yksi tapa toteuttaa seksuaalisuutta

Sextingillä tarkoitetaan ihmisten keskenään jakamia seksuaalissävytteisiä viestejä, kuvia tai videoita. Seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen ei ole sinänsäuusi il­miö, mutta kuvallisen viestinnän lisääntyessä eroottisten kuvien ottamisesta on tullut osa nykyistä seksuaalikulttuuria. Kuvia jaetaan niin parisuhteen sisällä, sinkkuna kuin muissakin suhdemuodoissa.39

Nuoret harrastavat sextingiä erityisesti Snapchatissa ja Instagramissa. Sexting koe­taan myönteiseksi asiaksi silloin, kun se perustuu vapaaehtoisuuteen ja oma-aloittei­suuteen ja vielä erityisesti, kun kyseessä on tuttu ja saman ikäinen henkilö. Nuorten seksuaalioikeuksiin kuuluu oikeus seksuaaliseen ilmaisuun, jonka yksi muoto voi olla sexting.40

 

39) Pelastakaa lapset 2018, 5; Sexpo 2020; Paronen 2021, 2, (40 Paronen 2021, 43; Pelastakaa lapset 2018, 31; Nielsen & Co 2015, 12; Sexpo 2020