Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Seksuaalinen itseilmaisu sosiaalisessa mediassa on ok

Seksisisällöt ovat osa sosiaalista mediaa. On tärkeää, että nuoret oppivat suhtau­tumaan mediassa näkyviin seksuaalisuuden esityksiin kriittisesti, osaavat toimia turvallisesti ja tunnistavat, milloin kyseessä on rikollinen toiminta. Lähtökohtaisesti kuitenkaan ihmisten seksuaalinen itseilmaisu sosiaalisessa mediassa ei ole väärin tai tuomittavaa.35

On mahdollista, että nuoret ovat omaksuneet hyvinkin konservatiiviset arvot, joiden mukaan he arvottavat sosiaalisen median seksuaalisia sisältöjä. Osa nuorista voi mää­ritellä niitä esimerkiksi liian huorahtaviksi, liian alastomiksi tai liian homoiksi.36

Tällai­set näkemykset ovat normittavia. Ne ylläpitävät sellaisia stereotypioita, jotka hanka­loittavat ja tuomitsevat ihmisten sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisunvapautta. Mediakasvatuksessa on hyvä kyseenalaistaa normatiivisia käsityksiä ja tarjota nuorille useita erilaisia näkökulmia seksisisältöjen tulkintaan.

On tärkeää, että nuoret ymmärtävät, että seksuaalinen itseilmaisu on jokaisen oikeus, eikä esimerkiksi paljastavan kuvan julkaissut yksilö ole ”tyrkyllä” muita varten. Kun seksuaalista itseilmaisua ei moralisoida, on todennäköistä, että myös seksuaalinen häirintä verkossa vähenee. Huomionarvoista on myös se, että ihailun hakeminen on osa nuoren kasvua ja ihmisenä olemista. Mediaan julkaisemista kuvista riippumatta jo­kainen ihminen on arvokas ja hänellä on oikeus ilmaista itseään ja seksuaalisuuttaan.37

 

(35 kts. Sexpo 2020 , (36 kts. De Ridder 2017, (37 YLE 2021b