Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Nuoria tulee tukea somen siloteltujen kuvien ympäröimässä todellisuudessa

Nuoret kokevat sosiaalisen median omalla yksilöllisellä tavallaan

Mediakasvatuksessa on tärkeää tarkastella mediaan julkaistuja kuvia ja malleja kriittisesti. Nuoret ovat usein epävarmoja murrosiän myötä muuttuvasta kehostaan ja oman kehon kelpaavuudesta pyritään hakemaan varmistusta vertailemalla sitä muihin kehoihin muun muassa sosiaalisessa mediassa.Vaikka toisiin ihmisiin vertailu on luon­nollinen osa ihmisten sosiaalista tiedonkäsittelyä, hyvään medialukutaitoon kuuluu kriittinen katse.33

 

Tehtävä kasvattajalle!

Voitte nuorten kanssa harjoitella kriittisyyttä esimerkiksi tutkimalla, kuinka usein sosiaalisen median julkaisuissa on käytetty kehoa, kasvonpiirteitä tai ihon pintaa muokkaavia filttereitä tai etsimällä yhdessä kiinnostavia kehopositiivisuus -tilejä.

 

Sosiaalisessa mediassa näkyy erityisen paljon tarkoin valikoituneita ja siloiteltuja vertailukohtia, mikä voi synnyttää nuorille muun muassa riittämättömyyden, huo­nommuuden ja kateuden tunteita. Kehokuvan lisäksi sosiaalinen media voi vääristää nuoren käsitystä omasta seksuaalisuudestaan. Nuoret kuitenkin itse uskovat, että tulevaisuudessa sosiaalisessa mediassa jaetaan aidompaa ja vähemmän siloiteltua sisältöä, mikä koetaan tärkeänä muutoksena.34

 

33) Väestöliitto 2021;Kenttä ja Norrlin 2021, 16–17; Noppari 2015, 34)Kenttä ja Norrlin 2021, 16–17; Numminen 2020, 19; Lasten ja nuorten säätiö 2021