Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Nuoret kokevat sosiaalisen median omalla yksilöllisellä tavallaan

Parhaimmillaan sosiaalinen media auttaa nuoria pitämään yhteyttä tärkeisiin ihmisiin, tuo merkityksellistä sisältöä elämään ja helpottaa arkea. Se voi myös laajentaa maail­mankuvaa, kehittää oppimista ja auttaa rentoutumaan. Lisäksi sosiaalinen media voi olla niin nuorelle kuin aikuisillekin tärkeä itseilmaisun kanava.30

Sosiaalisella medialla voi olla myös haittavaikutuksia. Se on omiaan lisäämään nuor­ten paineita esimerkiksi ulkonäköön, seksuaalisuuteen tai elämäntyyliin liittyen. Lisäksi nuoret voivat kohdata sosiaalisessa mediassa häirintää, kuten kiusaamista, vainoamista, huhujen levittämistä, seksuaalista häirintää ja alastonkuvien levittämis­tä.31

Sosiaalinen media voi myös koukuttaa. On tärkeää muistaa, että jokainen nuori näkee sosiaalisen median omalla tavallaan ja myös kokemukset sosiaalisesta mediasta ovat erilaisia yksilöiden välillä.

 

Vinkki kasvattajalle!

Tutustu Mediakasvatusseuran Hyvinvointibingo – ja Tasapainoinen media-arki -julisteisiin, joissa on konkreettisia ohjeita tasapainoisempaan median käyttöön. Julisteita voi hyödyntää myös nuorten kanssa.

 

Nuoria on hyvä muistuttaa, että yksilöt voivat jonkin verran itse vaikuttaa siihen, mil­laisena sosiaalinen media heille näyttäytyy ja miten he sitä käyttävät. Suomen Mielen­terveysseuran asiantuntijan Elina Marjamäen mukaan:

”Mielenterveydelle on tärkeää oppia kiinnittämään huomiota myönteisiin asioihin ja käyttä­mään sosiaalista mediaa siten, että se vahvistaa omaa hyvinvointia. Esimerkiksi seuraamalla sellaisia sometilejä, jotka kohottavat mielialaa, tai tekemällä myönteisiä postauksia. Voi päät­tää, että kommentoi itse positiivisesti muiden postauksia.” 32

 

29) Lasten ja nuorten säätiö 2021; Noppari & Uusitalo 2011, 141–144, 30) Mediakasvatusseura 2020; Väestöliitto 2020a; Lasten ja nuorten säätiö 2021; Noppari & Uusitalo 2011, 141–144; kts. Perloff 2014, 366, (31 kts. Kuortti ja Halonen 2018; Someturva 2021a, (32 Kenttä ja Norrlin 2021, 15