Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Nuorten seksuaalikulttuurit ovat tiiviisti yhteydessä sosiaaliseen mediaan

Koska sosiaalisella medialla on jatkuvasti suurempi rooli nuorten elämässä, nuorten seksuaalikulttuurit yhdistyvät yhä tiukemmin sosiaaliseen mediaan. Nuoret hakevat sosiaalisesta mediasta ja internetistä tietoa seksuaalisuudesta, seksistä ja terveystie­dosta. Lisäksi yhä useampi nuori löytää seksuaalisia tai romanttisia suhteita sosiaali­sen median kautta.26

Yleisin syy sosiaalisen median käyttämiselle nuorilla on yhteydenpito ystäviin ja tut­tuihin. Lisäksi suurin osa nuorista käyttää sosiaalista mediaa sisältöjen lukemiseen, selaamiseen, tykkäämiseen ja musiikin kuunteluun. Nuorille on tärkeää, että heidän julkaisemansa sisällöt saavat hyvän vastaanoton ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta.27

Sosiaalinen media on kaikista medioista vahvimmin yhteydessä nuorten käyttäjiensä itseilmaisuun, persoonalla leikittelyyn ja identiteetin muodostumiseen myös seksuaa­lisuuden osalta. Nuoret itse tunnistavat tämän ilmiön ja uskovat, että tulevaisuudessa sosiaalinen media tulee yhä enemmän vaikuttamaan nuorten identiteetin rakentumi­seen.28

 

26) De Ridder 2017, 1; Numminen 2020, 1; Ebrand Group Oy 2019; Brown & co 2009, 14, (27 Ebrand Group Oy 2019, (28 Perloff 2014, 366; Noppari 2015; Lasten ja nuorten säätiö 2021