Kokonaisuuden osat

Sosiaalinen media

Johdanto aiheeseen

Sosiaalisen median voidaan määritellä olevan verkkopalveluita, joissa jaetaan sisältöjä ja kommunikoidaan keskenään.20 Sosiaalisen median käyttäjät esimerkiksi julkaisemalla, tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamalla vaikuttavat yhteisen mediakulttuurin rakentumiseen ja siihen, millainen sosiaalisesta mediasta muodostuu. Sosiaalisen median myötä yksilöt ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, millä tavalla ja mistä aiheista mediassa puhutaan (vrt. ennen sosiaalista mediaa media-alan ammattilaiset pää­asiassa tuottivat sisällöt kansalaisille).

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että suuret sosiaalisen median yhtiöt muun muassa sensuroivat sisältöä ja vaikuttavat siihen, millainen sisältö saa näkyvyyttä heidän alustoillaan. Yksilöillä on siis samaan aikaan uudenlaista valtaa vaikuttaa ja ilmaista itseään julkisesti, mutta kuitenkin niin sanotusti valvovan silmän alla. Erityisesti so­meyhtiöiden seksuaalisten sisältöjen sensuuri on herättänyt keskustelua mediassa. 21

Nuoret käyttävät paljon sosiaalista mediaa. Vuonna 2019 suomalaisnuoret käyttivät eniten sosiaalisen median alustoja WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify, Facebook, Facebook Messenger, Pinterest, Steam ja Discord. 22  2020-luvulla TikTok on noussut suureen suosioon.23

 

Tehtävä kasvattajalle!

Tutustu, miten nuoret käyttävät sosiaalista mediaa. Selvitä, mitkä alustat ovat juuri nyt suosittuja ja miksi, ja miten alustat toimivat. Katso myös, millaista sisältöä julkaistaan ja mitkä teemat puhuttavat sosiaalisessa mediassa. Voit halutessasi myös tutustua sosiaalisen median alustojen käyttöehtoihin ja pohtia niitä kriittisesti.

 

(20 Suominen 2013, 13–16, ( 21 Rueschendorf 2021, 3; YLE 2021a, (22 Ebrand Group Oy 2019, (23 Lahtinen 2021; Kuismanen 2020; Someturva 2021b