Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Tehtävä 2: Mediaesityksen moninaisuus ja kriittinen analysointi

Etsikää nuorten kanssa erilaisia tekstejä, kuten artikkeleita, toimitettuja juttuja, uutisia tai muita mediasisältöjä, jotka käsittelevät nuoria ja seksuaalisuutta tai nuorten median käyttöä. Analysoikaa niitä ryhmissä. Lopuksi voitte keskustella koko ryhmän kesken, millaisia tekstejä analysoitiin ja millaisia ajatuksia niistä syntyi.

Apukysymyksiä tekstien analysointiin:

  • Mikä näkökulma tekstissä on?
  • Ketkä tai kuka on kirjoittanut sen?
  • Missä se on julkaistu?
  • Miten nuorista kirjoitetaan?
  • Millaisista nuorista kirjoitetaan ja millaiset nuoret jäävät ulkopuolelle?
  • Kuvaako teksti nuorten mielestä heidän ikäryhmäänsä autenttisesti?
  • Mikä tekstissä on nuorten mielestä hyvää? Entä huonoa?

 

Medialukutaidon osa-alue: tulkinnan taidot ja kriittisyys