Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Tehtävä 1: Luotettavan tiedon etsiminen

Seksuaalisuuteen tutustuminen on luonnollinen osa nuoren elämää . Asiasta etsitään usein tietoa netistä. Pohtikaa ja selvittäkää nuorten kanssa, mitkä olisivat hyviä ja ikäryhmälle sopivia tietolähteitä seksuaalisuuteen ja seksiin liittyen, ja miksi. Etsikää erilaisia verkkosivuja, sosiaalisen median tilejä, podcasteja, chat-palveluita (oppaasta löytyy listaus chat-palveluista sivulta 22) ja muita tiedonlähteitä.

Voit tarvittaessa muistuttaa, että sivuilla tehtävän voi toteuttaa paritehtävänä. Jokaisella parilla voi olla oma median osa-alueensa, johon tutustuu, kuten sosiaalinen media tai podcastit. Käykää lopuksi läpi vielä yhdessä koko ryhmän kanssa, millaisia lähteitä löydettiin. Jokainen pari voi esitellä löytämänsä lähteet ryhmälle ja kertoa, mitkä ovat heidän mielestään luotettavia ja ei-luotettavia lähteitä, ja miksi. Tehtävän jälkeen nuorilla on tieto muutamasta hyvästä lähteestä, joihin voivat halutessaan tutustua.

Apukysymyksiä lähteiden luotettavuuden pohdintaan:

 

  • Onko tieto tuoretta vai onko tieto jo ehtinyt vanhentua? Milloin se on julkaistu tai milloin sitä on päivitetty?
  • Kuka on julkaissut tiedon? Tarkista, että tiedon tekijä ja julkaisija löytyvät.
  • Onko lähteet merkitty?
  • Onko julkaisija luotettava? Onko sisältö asiantuntijan tekemä tai asiantuntijaorganisaation tuottama? Onko sisältö julkaistu tai tuotettu yhteistyössä asiantuntija(organisaatio)n kanssa?
  • Miksi sisältö on tehty? Onko se tuotettu viihteellisestä, kaupallisesta, kasvattavasta vai tiedollisesta tarkoitusperästä käsin vai onko taustalla monenlaisia tarkoitusperiä?
  • Onko sisältö vahvistettua tietoa vai mielipiteitä, uskomuksia tai piilomainontaa?
  • Jokainen lähde on hyvä tutkia ja pohtia sen luotettavuutta rauhassa.

 

Medialukutaidon osa-alue: tiedonhaku