Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Yhteenveto

Mediakasvatus ja median seksisisältöjen kriittinen lukutaito ovat tärkeitä nuoren kasvun tukia. Mediakasvatuksen tulee olla seksipositiivista, erilaisista näkökulmista mediasisältöjä pohdiskelevaa ja nuoren omaa ajattelua ruokkivaa. Kasvattajan on hyvä kannustaa nuorten toimijuutta, kuunnella nuorten näkemyksiä ja haastaa nuoria pohtimaan kriittisesti esimerkiksi mediaesitysten moninaisuutta. Nuorten seksuaali­kulttuurit ja media ovat aina kulkeneet käsi kädessä – nyt sinulla on mahdollisuus olla helposti lähestyttävä tuki tällä nuoren matkalla!