Mediaseksinlukutaitoa nuorille -opas

Mediaseksin lukutaitoa nuorille - opas seksipositiiviseen mediakasvatukseen

Tiedostokoko: 967 kb

Tämä opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille eväitä seksipositiiviseen ja nuorten kasvua tukevaan median seksisisältöjä käsittelevään mediakasvatukseen. Nuorilla tarkoitetaan tässä oppaassa 13–18-vuotiaita. Oppaan tarkoituksena on tarjota perustietoa erilaisista seksisisällöistä mediassa, kuten sosiaalisen median sisällöistä ja pornosta. Oppaassa käydään läpi nuorten median käyttöä sekä pyritään vastaamaan kysymyksiin ja huoliin, joita mediakasvattajalla saattaa syntyä nuorten ja median seksisisältöjen kohtaamisista. Opas sisältää myös konkreettisia vinkkejä ja toiminnallisia tehtäviä median seksisisältöjen käsittelyyn nuorten kanssa. Opas on saatavilla myös saavutettavana pdf-versiona (lataa ylläolevasta linkistä).

Opas jakautuu neljään eri pääkappaleeseen: Johdanto, Seksiä mediassa, Sosiaalinen media sekä Porno.

Oppaan on tilannut Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja sen on laatinut Petra Kankare (FM, mediatutkimus, Seksuaalikasvattaja), jonka tavoitteena on media- ja seksuaalikasvatuksen kehittäminen Suomessa. Hänen erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat nuorten pornokasvatus ja seksuaalisen häirinnän vähentämiseen tähtäävä työ. Petra toivoo, että tulevaisuudessa jokainen nuori saisi seksipositiivista kasvatusta, ja hän haaveilee myös valtakunnallisen pornokasvatuksen koulukiertueen järjestämisestä.

Julkaisun kuvitus: Jutta Kivilompolo

Äänessä mediakasvatus -podcast

Voit myös kuunnella tämän jakson, jossa Julia Alajärvi keskustelee oppaan laatineen Petra Kankareen kanssa.


Avaa uuteen ikkunaan

Johdanto

1
Miksi mediakasvattaa? Miksi käsitellä median seksisisiltöjä?
2
Kuka voi kasvattaa seksisisällöistä?
3
Mitä on seksipositiivinen mediakasvatus?

Seksiä mediassa

1
Johdanto aiheeseen
2
Nuoret seksisisältöjen uhreina vai toimijoina mediassa?
3
Median vaikutus nuoriin syntyy monien eri asioiden summana
4
Media vaikuttaa ihmisten identiteettiin, mutta on myös työkalu identiteetin käsittelyyn
5
Mitä moninaisempi media, sitä yhdenvertaisempi yhteiskunta
6
Yhteenveto
7
Tehtävä 1: Luotettavan tiedon etsiminen
30 min
8
Tehtävä 2: Mediaesityksen moninaisuus ja kriittinen analysointi
30 min

Sosiaalinen media

1
Johdanto aiheeseen
2
Sosiaalisessa mediassa on paljon seksuaalista sisältöä
3
Nuorten seksuaalikulttuurit ovat tiiviisti yhteydessä sosiaaliseen mediaan
4
Nuoret kokevat sosiaalisen median omalla yksilöllisellä tavallaan
5
Nuoria tulee tukea somen siloteltujen kuvien ympäröimässä todellisuudessa
6
Seksuaalinen itseilmaisu sosiaalisessa mediassa on ok
7
Sexting – yksi tapa toteuttaa seksuaalisuutta
8
Nuorten tulee tietää oikeutensa sosiaalisessa mediassa – myös sextingiin liittyen
9
Yhteenveto
10
Tehtävä 1: Nuoren toimijuuden vahvistaminen sosiaalisessa mediassa
15 min
11
Tehtävä 2: Nuoren oikeuksien läpikäyminen sextingiin liittyen
30 min
12
Tehtävä 3: Moninäkökulmaisen tulkinnan harjoittelu

Porno

1
Johdanto aiheeseen
2
Porno osana seksuaali- ja mediakulttuuria
3
Ovatko jotkin pornosisällöt ”parempaa pornoa”?
4
Osa nuorista katsoo pornoa, osa ei
5
Pornoa tulee käsitellä neutraalisti nuorten kanssa
6
Miksi osa nuorista katsoo pornoa?
7
Porno herättää monenlaisia tunteita
8
Porno – paha media?
9
Yhteenveto
10
Tehtävä 1: Pornon ja seksin eroavaisuuksien pohdinta
45 min
11
Tehtävä 2: Seksisisällön tulkinnan harjoittelu
30 min
12
Tehtävä 3: Mediasisällön markkinoinnin kriittinen pohdinta
45 min
13
Lähdeluettelo

Mediaseksinlukutaitoa nuorille -opas