Mediapelot – animaatio varhaiskasvatusikäisten mediakasvatukseen

Turvallisesti median parissa

Animaatio käsittelee mediassa nähtyjen sisältöjen herättämiä pelkoja ja niiden heijastumista lasten arkeen. Animaatio tarjoaa mahdollisuuden käsitellä varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten kanssa, mikä mediassa on totta ja mikä kuvitteellista ja mitä voi tehdä, jos kokee mediassa jotakin pelottavaa tai hämmentävää.  

Media on osa lasten arkea. Aikuisten tehtävänä on huolehtia siitä, että lapsella on turvallinen olo median parissa. Lasten kanssa käytetään lähtökohtaisestikin vain sisältöjä, jotka ovat lapsille sopivia. Kuvaohjelmille laaditut ikärajat suojelevat lapsia (kavi.ikarajat.fi) ja niihin on hyvä tutustua lasten kanssa. S-symboli kertoo, että ohjelmassa ei ole lapsen kehitykselle haitalliseksi arvioitavaa sisältöä, mutta on hyvä huomioida, ettei kaikkia sisältöjä, kuten uutisia, ole luokiteltu lainkaan. Aikuisen läsnäolo ja vastuu mediankäytön tilanteissa ja kulloinenkin arvio sisällön soveltuvuudesta lapsille varmistavat turvallisen kokemuksen.

Tunnetaidot ovat lapsen turvataitoja myös median parissa. Lapsen tunteet ja kokemukset, niiden tunnistaminen, nimeäminen ja arvostaminen ovat avain mediakokemusten käsittelyyn. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan tunteitaan ja kertomaan omasta olostaan, ja siitä kehutaan ja kiitetään. Aikuinen voi auttaa tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä. Pienimpienkin lasten tunnereaktioihin aikuinen voi vastata ja sanoittaa niitä.

Tunnetaitoja voi harjoitella yhdessä. Tunteiden tutkiminen liitetään yhdessä koettuihin mediakokemuksiin. Saiko hahmo tai tarina nauramaan tai tuntuiko se jännittävältä tai pelottavalta? Lapsia rohkaistaan koettujen tunteiden ja kokemusten ohella kertomaan myös omista kiinnostuksenkohteistaan mediassa ja esimerkiksi medialaitteista arjessa. Kun lapset ovat tottuneet juttelemaan mediakokemuksistaan aikuisen kanssa, lasten on luontevaa kääntyä aikuisen puoleen myös mediassa askarruttavissa kysymyksissä.

Median parissa voi syntyä myös hämmentäviä tai pelottavia tilanteita. Lapsi voi säikähtää jotakin yllättäen ja tahattomasti mediassa näkemäänsä. Lapset myös kokevat mediasisällöt yksilöllisesti ja joskus lasta voi pelottaa jokin omanikäisillekin suunnatun mediasisällön hahmo, tarina tai tunnelma. Median parissa pelko on tunne, joka suojelee lasta sellaiselta sisällöltä, jonka käsittelemiseen lapsi ei ole valmis.

Yllättävän, pelottavan sisällön varalta lasten on hyvä oppia suojautumaan myös itse laittamalla tilanteessa silmät kiinni, poistumalla laitteen ääreltä tai sulkemalla käyttämänsä laite tai sovellus. Tärkeintä kuitenkin on, että lapset osaavat turvautua aikuiseen. Lasten on hyvä opetella, ettei myöskään toisia lapsia saa altistaa ahdistaville tilanteille median parissa näyttämällä esimerkiksi pelottavia videoita.

Usein asiat, joita lapsi ei ymmärrä, voivat tuntua pelottavilta ja aiheuttaa ahdistusta. Alle viisivuotias ei yleensä vielä hahmota toden ja tarun eroa. Lasten kanssa on hyvä tutustua monipuolisesti erilaisiin niin kuvitteellisiin kuin todenmukaisiin mediasisältöihin, kuten animaatioihin tai vaikkapa lapsille sopiviin uutisiin. Näin opetellaan ymmärtämään, että osa mediassa esitetyistä asioista on satua, osa totta. Kokeilemalla itse videoiden tekemistä tai valokuvaamista ja kuvien muokkausta lapset hahmottavat, että mediassa esitetyt asiat ovat ihmisten tekemiä. Mediasisältöjen luonteen ja syntytavan hahmottaminen auttavat osaltaan tulkitsemaan ja käsittelemään median parissa koettua.

Teksti: KAVI ja Riikka Vuorinen, Turun kaupunki

Kuva: Filmbutik

Animaatio ja pedagoginen osio tukevat varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten medialukutaidon tavoitteita valtakunnallisten hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten osa-alueilla Minä median käyttäjänä, Turvallisuus ja Hyvinvointi. 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn tuottamassa Nettielämää-sarjassa julkaistaan lapsille ja nuorille ikäryhmittäin suunnatut animaatiot. Teemojen käsittelyn tueksi on laadittu kunkin animaation yhteyteen pedagoginen materiaali. Materiaalia voi hyödyntää niin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kuin kotien tai vaikkapa kirjastojen mediakasvatuksen tukena.

Julkaistu lisenssillä CC BY-NC

Animaatio ja pedagoginen tukimateriaali

1
Animaatio: Mediapelot
2
Tukikysymykset teemojen käsittelyyn
Mediapelot – animaatio varhaiskasvatusikäisten mediakasvatukseen