Polkuja medialukutaitoon varhaiskasvatuksessa -videokoulutus

Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

Koulutus muodostuu viidestä osiosta:

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan johdattelee digiajassa tarvittaviin lukutaitoihin.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Varhaiskasvatuksen parissa toimiville suunnattu Medialukutaito varhaiskasvatuksessa -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet ikäryhmässä sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä varhaiskasvatuksen arjesta.
  4. Valtakunnallisiin hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään käytännön välineitä medialukutaidon edistämiseen.

Tervetuloa mukaan!

Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Polkuja medialukutaitoon varhaiskasvatuksessa -videokoulutuksen tehtävät

1
Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan
2
Johdanto medialukutaitoon
3
Medialukutaito varhaiskasvatuksessa
4
Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset työn tukena
5
Pedagogista tukea saatavilla
Polkuja medialukutaitoon varhaiskasvatuksessa -videokoulutus